Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • Publikumstjeneste stengt

  (25.06.2016)

  Publikumstjeneste er stengt fra uke 26 tom uke 30. Tjenesten åpner igjen 1.august.

 • ID-arbeidet evaluert

  (21.06.2016)

  ID-arbeidet ifm det store asyltilstrømningen ifjor høst, er nå evaluert.

 • Tjenestereise til Italia og Malta

  (07.04.2016)

  Dublin-samarbeidet og rapporter om dårlig mottaksforhold i Italia for asylsøkere har preget samarbeidet mellom Italia og andre europeiske land lenge før asyltilstrømning til Europa eksploderte i fjor høst.

Les flere nyhetssaker