Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • Stornemnd – retur til Russland

  (07.07.2016)

  Er det trygt å returnere syrere til Russland? Vil de kunne bli videresendt til Syria? Vil retur være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, eller ikke? Dette var spørsmål UNEs øverste beslutningsorgan tok stilling til i stornemnd 21. og 22. juni.

 • Hvilke ord trenger vi nå?

  (30.06.2016)

  Ved å forbinde all form for migrasjon med asyl, tilslører vi virkeligheten.

 • Publikumstjeneste stengt

  (25.06.2016)

  Publikumstjeneste er stengt fra uke 26 tom uke 30. Tjenesten åpner igjen 1.august.

Les flere nyhetssaker