Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • Styrking av rettssikkerheten

  (22.03.2017)

  I Klassekampen 21. mars argumenterer Rune Berglund Steen med flere for at tilbakekall av statsborgerskap er saker som etter sin art bør avgjøres i vårt domstolsystem.

 • Stornemnd -- EØS-varig oppholdsrett

  (20.03.2017)

  UNEs stornemnd har tatt stilling til om en EØS-borger fylte kriteriene for å få varig oppholdsrett. Vedtaket ble fattet 04.03.2017 etter to stornemndmøter og har betydning (presedensvirkning) for tilsvarende saker som avgjøres i UNE og UDI.

 • Særdomsutvalget har overlevert sin rapport

  (09.03.2017)

  Særdomstolsutvalget leverte sin innstilling torsdag 9. mars 2017. De anbefaler ikke en forvaltningsdomstol for utlendingssaker, men foreslår enkelte endringer for å bedre rettssikkerheten i UNE.

Les flere nyhetssaker