Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • Uriktig om rettssaker

  (22.02.2017)

  21. til 23. februar går Mahad-saken for Oslo tingrett. Retten skal prøve gyldigheten av Utlendingsnemndas (UNEs) vedtak om tilbakekall av hans statsborgerskap og utvisning for brudd på utlendingsloven.

 • Eritreere får beskyttelse hvis de har behov for det

  (16.02.2017)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) vurderte i fjor beskyttelsesbehovet til mer enn 1600 asylsøkere fra Eritrea, og hele 98 prosent av dem fikk tillatelse til å bli i Norge.

 • "For åpen mikrofon"

  (16.02.2017)

  Stortingets kommunal- og forvaltningskomité gjennomførte 9. februar en åpen høring om forslaget om at tilbakekall av statsborgerskap bør besluttes av domstolene, og ikke som i dag av Utlendingsdirektoratet (UDI) med  Utlendingsnemnda ( UNE) som klageorgan.

Les flere nyhetssaker