Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt

Aktuelt

Denne siden inneholder meldinger, kronikker, debattinnlegg, fagartikler, redegjørelser og hva UNEs offisielle standpunkt er i høringer og lignende. Det kan både være innlegg/artikler som allerede er publisert andre steder, eller som bare ligger her på siden.

Tilbakekall av statsborgerskap – hvilke regler gjelder?
Publisert 29.03.17
Kronikker og innlegg

UNE fikk medhold i Høyesterett
Publisert 27.03.17
Redegjørelser

Styrking av rettssikkerheten
Publisert 22.03.17
Kronikker og innlegg

Særdomsutvalget har overlevert sin rapport
Publisert 09.03.17
Redegjørelser

Uriktig om rettssaker
Publisert 22.02.17
Kronikker og innlegg

Eritreere får beskyttelse hvis de har behov for det
Publisert 16.02.17
Kronikker og innlegg

"For åpen mikrofon"
Publisert 16.02.17
Kronikker og innlegg

UNEs innlegg i stortingshøring
Publisert 10.02.17
Kronikker og innlegg

Fakta, følelser og fordommer
Publisert 03.02.17
Kronikker og innlegg

Medisinsk rådgiver i UNE
Publisert 16.12.16
Redegjørelser

UNE har opphevet utreiseplikten til Russland
Publisert 02.12.16
Redegjørelser

To tusen Storskog-saker behandlet i UNE
Publisert 29.09.16
Redegjørelser

EUs asylpolitikk
Publisert 07.09.16
Kronikker og innlegg

Misvisende om UNE og klagernes rettssikkerhet
Publisert 26.08.16
Kronikker og innlegg

Hvilke ord trenger vi nå?
Publisert 30.06.16
Kronikker og innlegg

ID-arbeidet evaluert
Publisert 21.06.16
Redegjørelser

Tjenestereise til Italia og Malta
Publisert 07.04.16
Redegjørelser

Nemndmøter i Storskog-saker
Publisert 22.02.16
Redegjørelser

Høringsuttalelse om innstramninger
Publisert 09.02.16
Redegjørelser

Regelendring ga opphold til flere barnefamilier
Publisert 18.01.16
Redegjørelser

Påstander gjøres til fakta
Publisert 23.12.15
Kronikker og innlegg

UNE fikk medhold i Høyesterett
Publisert 21.12.15
Redegjørelser

Fire barnefamilier får komme tilbake
Publisert 10.11.15
Redegjørelser

Plenumssak i Høyesterett
Publisert 09.11.15
Redegjørelser

De fleste barnefamiliene har fått svar
Publisert 05.10.15
Redegjørelser

UNE opphever returstopp til deler av Irak
Publisert 17.09.15
Redegjørelser

UNE opphever returstopp til Tripoli i Libya
Publisert 17.09.15
Redegjørelser

Skjevt bilde av asylbehandlingen
Publisert 14.09.15
Kronikker og innlegg

Halvparten av barnefamiliene har fått svar
Publisert 02.09.15
Redegjørelser

Seks uttransporterte barnefamilier har fått svar
Publisert 14.08.15
Redegjørelser

Endringer i den økonomiske støtten til returreiser
Publisert 07.08.15
Redegjørelser

Kontakt med alle barnefamiliene
Publisert 30.07.15
Redegjørelser

24 uttransporterte barnefamilier har bedt om omgjøring
Publisert 22.07.15
Redegjørelser

UNE opphever returstopp til Usbekistan
Publisert 09.07.15
Redegjørelser

18 uttransporterte barnefamilier har bedt om omgjøring
Publisert 02.07.15
Redegjørelser

Ny forskrift: UNE er i gang med å behandle sakene
Publisert 19.06.15
Redegjørelser

Lengeværende barn får nå mulighet for en ny vurdering av saken
Publisert 15.06.15
Redegjørelser

Ny tilskuddsordning til organisasjoner som bistår lengeværende barn
Publisert 05.06.15
Redegjørelser

Veiledningsnotat: bevisvurderingen i asylsaker
Publisert 20.05.15
Andre artikler

Mange lengeværende barn får bli
Publisert 11.05.15
Redegjørelser

Forskrift for ny prøving av saker for lengeværende barn ut på høring
Publisert 07.05.15
Redegjørelser

UNE stopper returer til Jemen
Publisert 15.04.15
Redegjørelser

Ny avtale om asylpolitikken
Publisert 09.04.15
Redegjørelser

Ny instruks om lengeværende barn
Publisert 20.03.15
Redegjørelser

Høyesteretts dom i «Maria-saken»
Publisert 05.03.15
Redegjørelser

UNE pålegger ingen å opptre diskret
Publisert 02.03.15
Redegjørelser

Kvinner og kjønnsrelatert forfølgelse
Publisert 19.02.15
Andre artikler

Ingen eksamen i kristendom
Publisert 10.02.15
Kronikker og innlegg

UNEs praksis med konvertittene
Publisert 10.02.15
Kronikker og innlegg

UNE opphever returstopp til Gaza
Publisert 02.02.15
Redegjørelser

«Maria»-saken
Publisert 30.01.15
Redegjørelser

Beskyttelse til journalister?
Publisert 29.01.15
Kronikker og innlegg

Stans i returstøtte til Bangladesh
Publisert 29.01.15
Redegjørelser

Suksess på tvers av etater
Publisert 21.01.15
Pressemeldinger

Status for engangsløsningen i UNE
Publisert 07.01.15
Redegjørelser

UNE stopper returer til Libya
Publisert 05.01.15
Redegjørelser

UNE stopper returer til Usbekistan
Publisert 19.12.14
Redegjørelser

Regelendringer for lengeværende barn
Publisert 19.12.14
Redegjørelser

Endring for asylbarn
Publisert 17.12.14
Kronikker og innlegg

Diskriminering bør ikke skje
Publisert 26.11.14
Andre artikler

Både UNE og domstolene må vurdere troverdigheten
Publisert 27.10.14
Kronikker og innlegg

Hvis ikke Neda, hvem da?
Publisert 20.10.14
Kronikker og innlegg

Uttransportering av lengeværende barn
Publisert 16.10.14
Redegjørelser

Rettssikkerhet i UNE
Publisert 15.10.14
Kronikker og innlegg

UNE gir beskyttelse til konvertitter fra Afghanistan
Publisert 14.10.14
Kronikker og innlegg

Engangsløsningen i UNE
Publisert 13.10.14
Redegjørelser

Rettssikker klagebehandling for asylsøkere
Publisert 09.09.14
Kronikker og innlegg

Klagebehandling av asylsøknader
Publisert 18.08.14
Kronikker og innlegg

UNE stopper returer til Gaza
Publisert 18.07.14
Redegjørelser

Misvisende rapport fra Advokatforeningen
Publisert 07.07.14
Redegjørelser

Feil om UNEs praksis
Publisert 07.07.14
Kronikker og innlegg

UNE stopper returer til deler av Irak
Publisert 16.06.14
Redegjørelser

Høring av barn i asylsaker
Publisert 16.05.14
Redegjørelser

Høring om lengeværende barn
Publisert 14.04.14
Redegjørelser

Tilbaketakelsesavtaler
Publisert 14.03.14
Redegjørelser

Barnerett og barnevernsrett
Publisert 04.02.14
Redegjørelser

Økt tiltro til norske utlendingsmyndigheter
Publisert 03.01.14
Redegjørelser

Dommen i Neda-saken
Publisert 08.11.13
Pressemeldinger

Færre ubehandlede saker i UNE
Publisert 03.10.13
Pressemeldinger

Bare én klage på asylsøknader
Publisert 16.08.13
Kronikker og innlegg

Uendret tiltro til norske utlendingsmyndigheter
Publisert 28.06.13
Redegjørelser

UNE-rapport til Justisdepartementet
Publisert 17.06.13
Pressemeldinger

Ingen fast grense for oppholdstillatelse
Publisert 17.06.13
Pressemeldinger

Fortsatt avslag etter ti år i Norge
Publisert 17.06.13
Pressemeldinger

UNE har ikke trukket anke i Yalda-saken
Publisert 10.05.13
Redegjørelser

Mulige ofre for menneskehandel
Publisert 21.03.13
Redegjørelser

Derfor anket vi ikke
Publisert 21.03.13
Kronikker og innlegg

UNE åpner for retur av asylsøkere til Mogadishu
Publisert 08.02.13
Redegjørelser

Fem misforståelser om barn i asylsaker
Publisert 17.01.13
Kronikker og innlegg

Om valg av avgjørelsesform i UNE
Publisert 11.01.13
Redegjørelser

Fortsatt høy tiltro til utlendingsmyndighetene
Publisert 07.01.13
Pressemeldinger

EMDs dom for Butt-søsknene
Publisert 04.12.12
Redegjørelser

Foreløpig om lengeværende barn
Publisert 20.11.12
Redegjørelser

Ny svartjeneste
Publisert 22.08.12
Nyheter

Saksbehandlingsstatistikk per 31. juli
Publisert 10.08.12
Nyheter

Utskjelling virker ikke
Publisert 31.07.12
Kronikker og innlegg

Ny bestemmelse i statsborgerskapsforskriften
Publisert 16.07.12
Redegjørelser

Rekordhøy tiltro til utlendingsforvaltningen
Publisert 28.06.12
Pressemeldinger

Asylsaker fra borgere av Syria
Publisert 26.06.12
Redegjørelser

Den avtroppende ”mytterist”
Publisert 13.06.12
Kronikker og innlegg

VGs manglende rolleforståelse
Publisert 10.06.12
Kronikker og innlegg

Ingunn-Sofie Aursnes ny UNE-direktør
Publisert 15.05.12
Redegjørelser

UNE opphever suspensjonen av utreiseplikt til Jemen
Publisert 21.03.12
Redegjørelser

Stornemnd om homofili - Etiopia
Publisert 22.02.12
Redegjørelser

Instruks om berostilling av statsborgerskapssaker
Publisert 01.02.12
Redegjørelser

Vilkår for dekning av reisekostnader utenfor ordinær arbeidstid
Publisert 11.01.12
Nyheter

Stornemnd om retur til Eritrea
Publisert 28.12.11
Redegjørelser

Flere har tiltro til utlendingsforvaltningen
Publisert 19.12.11
Pressemeldinger

Lovforslag om åremål i Utlendingsnemnda
Publisert 19.12.11
Redegjørelser

UNE opphevar suspensjonen av utreiseplikt til Libya
Publisert 07.12.11
Redegjørelser

Er barnepraksis blitt strengere?
Publisert 09.11.11
Kronikker og innlegg

Brukarundersøkinga for utlendingsforvaltninga
Publisert 01.09.11
Redegjørelser

Tallmagi fra VG
Publisert 15.08.11
Kronikker og innlegg

Terroraksjonene fredag 22. juli
Publisert 26.07.11
Redegjørelser

Tallmagi fra VG
Publisert 21.07.11
Redegjørelser

Flere har tiltro til utlendingsmyndighetene
Publisert 08.07.11
Redegjørelser

Innvandringspolitisk hoggestabbe
Publisert 05.07.11
Andre artikler

Ros, kritikk og håp for fremtiden
Publisert 05.07.11
Andre artikler

Tøffe situasjoner og vanskelige saker
Publisert 05.07.11
Andre artikler

Utlendingsnemnda ti år
Publisert 05.07.11
Andre artikler

Utvisning av foreldre
Publisert 04.07.11
Redegjørelser

UNE opphever suspensjonen av utreiseplikten til Elfenbenskysten
Publisert 16.06.11
Redegjørelser

Konvertitter fra Iran
Publisert 14.06.11
Redegjørelser

UNE stopper returer til Syria
Publisert 28.04.11
Redegjørelser

Ingen "dødsdom fra Norge"
Publisert 26.04.11
Kronikker og innlegg

Påstander uten dekning
Publisert 19.04.11
Redegjørelser

UNE stopper returer til Jemen
Publisert 01.04.11
Redegjørelser

Åpenhet og rettssikkerhet
Publisert 14.03.11
Kronikker og innlegg

Ingen returer til Hellas – asylsøknadene behandles i Norge
Publisert 23.02.11
Redegjørelser

UNE stopper returer til Libya
Publisert 22.02.11
Redegjørelser

UNE stopper returer til Elfenbenskysten
Publisert 10.02.11
Redegjørelser

Reglene må ikke blandes
Publisert 19.01.11
Kronikker og innlegg

Vedrørende "Maria Amelie"
Publisert 13.01.11
Redegjørelser

UNE, Aftenbladet og troverdighet
Publisert 25.11.10
Kronikker og innlegg

Kirgisistan: UNE opphever suspensjonen av utreiseplikt
Publisert 24.11.10
Pressemeldinger

Stans i tvangsreturer til Sør-Somalia
Publisert 14.10.10
Pressemeldinger

Stornemnd om retur til Mogadishu
Publisert 14.10.10
Redegjørelser

Stopp i asylreturer til Hellas
Publisert 12.10.10
Pressemeldinger

Flere Navrud-saker?
Publisert 16.09.10
Kronikker og innlegg

Gjenopptar berostilte utvisningssaker
Publisert 31.08.10
Redegjørelser

Saker på vent før forskriftsendring
Publisert 23.07.10
Redegjørelser

Berostillelse av Somalia-saker
Publisert 09.07.10
Redegjørelser

Nytt i ny utlendingslov
Publisert 01.07.10
Andre artikler

Kirgisistan: UNE stopper returer
Publisert 28.06.10
Pressemeldinger

Retningslinjer om barn i UNEs saker
Publisert 31.05.10
Redegjørelser

Retur til Sør-Somalia
Publisert 30.03.10
Redegjørelser

Fathia har allerede asyl i Italia
Publisert 25.03.10
Redegjørelser

Somalisk kvinne får saken vurdert på nytt
Publisert 19.03.10
Redegjørelser

Ny praksisbase etter ny utlendingslov
Publisert 19.03.10
Redegjørelser

Stornemndvedtak om Dublin II og retur til Hellas
Publisert 08.02.10
Redegjørelser

Oppdateringer til ny utlendingslov
Publisert 31.12.09
Redegjørelser

Politikk, valg og enkeltsaker
Publisert 21.09.09
Kronikker og innlegg

Den 15. tiltroundersøkelsen
Publisert 02.07.09
Redegjørelser

MUF-saker
Publisert 02.07.09
Andre artikler

Den verdifulle spennvidden
Publisert 01.07.09
Andre artikler

Mange og dyktige jurister
Publisert 01.07.09
Andre artikler

Opphold til Taliban?
Publisert 25.05.09
Kronikker og innlegg

Troen på Aftenposten
Publisert 25.05.09
Kronikker og innlegg

Retur til Hellas – på visse vilkår
Publisert 07.05.09
Pressemeldinger

Retur av asylsøkere til Hellas etter Dublin II-forordningen
Publisert 07.05.09
Redegjørelser

VG på villspor om UNE
Publisert 04.05.09
Kronikker og innlegg

Gjenopptar behandling av berostilte "Dublin/Hellas saker"
Publisert 23.03.09
Pressemeldinger

MUFere skal få sin sak vurdert på nytt
Publisert 19.03.09
Redegjørelser

Brukerundersøkelsen for utlendingsforvaltningen
Publisert 20.02.09
Redegjørelser

Rettskraftige dommer
Publisert 18.02.09
Redegjørelser

Oppnevning av nemndmedlemmer
Publisert 07.01.09
Redegjørelser

Invitasjon til dialog
Publisert 03.12.08
Redegjørelser

MUF-saker i UNE
Publisert 03.12.08
Redegjørelser

7 nye nemndledere
Publisert 01.12.08
Redegjørelser

Når Fanden leser bibelen
Publisert 09.07.08
Kronikker og innlegg

Uetisk av Hareide
Publisert 03.07.08
Kronikker og innlegg

Utlendingsnemndas praksis ved valg av avgjørelsesform i asylsaker
Publisert 02.07.08
Redegjørelser

9 nye nemndledere
Publisert 23.06.08
Redegjørelser

Berostillelse av saker om bortfall av bosettingstillatelse
Publisert 09.04.08
Redegjørelser

Midlertidig endring av prioritering
Publisert 08.04.08
Redegjørelser

Uanstendige Dagbladet
Publisert 05.04.08
Kronikker og innlegg

UNE stopper overføring til Hellas i medhold av Dublin II- forordningen
Publisert 08.02.08
Pressemeldinger

Økt partsinnsyn i landinformasjon
Publisert 05.02.08
Kronikker og innlegg

Berostillelse og suspensjon av utreiseplikt
Publisert 18.09.07
Andre artikler

Etter endelig avslag
Publisert 18.09.07
Andre artikler

Ansvarsforholdene på utlendingsfeltet
Publisert 18.09.07
Arbeidstillatelser til Irakere i Norge

Klagesaksbehandlingen i praksis
Publisert 18.09.07
Andre artikler

Økt partsinnsyn i landinformasjon
Publisert 11.01.08
Redegjørelser

Prinsippløse Dagbladet
Publisert 08.01.08
Kronikker og innlegg

Fusk med søskenparets sak
Publisert 10.12.07
Kronikker og innlegg

Om offentlighet
Publisert 30.11.07
Andre artikler

Arbeids- og oppholdstillatelser for ett år av gangen
Publisert 07.11.07
Redegjørelser

Arbeidstillatelser til Irakere i Norge
Publisert 06.11.07
Redegjørelser

Returer til Somalia
Publisert 05.11.07
Redegjørelser

Første vedtak i stornemnd
Publisert 05.11.07
Redegjørelser

Proformasak for Høyesterett
Publisert 05.11.07
Redegjørelser

Fem sammendrag av stornemndsaker i praksisbasen
Publisert 01.11.07
Nyheter

Midlertidig endring av prioritering
Publisert 01.11.07
Nyheter

Flere barn får bli
Publisert 01.11.07
Kronikker og innlegg

Shahla risikerer ikke hjemsendelse før saken er behandlet på nytt
Publisert 25.10.07
Pressemeldinger

Midlertidig endring av prioritering
Publisert 03.10.07
Redegjørelser

Homofili som asylanførsel
Publisert 21.09.07
Redegjørelser

Skal leger innvilge opphold?
Publisert 21.09.07
Andre artikler

Økt rettssikkerhet og større tiltro
Publisert 21.09.07
Redegjørelser

Klageinstansen Utlendingsnemnda
Publisert 18.09.07
Andre artikler

UNE-direktøren og stortingsrepresentanter
Publisert 18.09.07
Kronikker og innlegg

UNE stopper inntil videre returer til Ghazni-provinsen i Afghanistan
Publisert 03.09.07
Pressemeldinger

Å spå om framtida
Publisert 29.08.07
Kronikker og innlegg

Fem sammendrag av stornemndssaker i praksisbasen
Publisert 10.08.07
Redegjørelser

Kunnskapsløse Dagbladet
Publisert 14.07.07
Kronikker og innlegg

Stornemndvedtak - afghanske borgere
Publisert 11.07.07
Pressemeldinger

«Utskjelling» uten dekning
Publisert 10.07.07
Kronikker og innlegg

Stornemndbehandling av Afghanistansaker:
Publisert 25.06.07
Pressemeldinger

Gjenopptar barnesaker
Publisert 05.11.07
Pressemeldinger

På leting etter et bedre liv
Publisert 10.06.07
Kronikker og innlegg

Gjenopptar barnesaker - 01.06.07
Publisert 01.06.07
Redegjørelser

Ashok og medievirkeligheten
Publisert 09.05.07
Kronikker og innlegg

Aftenbladets prestisje og glasshus
Publisert 21.04.07
Kronikker og innlegg

Uholdbar kritikk
Publisert 17.07.07
Kronikker og innlegg

Uholdbar kritikk av syrer-retur
Publisert 13.04.07
Kronikker og innlegg

UNE opphever den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten og gjenopptar behandlingen av Libanon-saker
Publisert 11.04.07
Pressemeldinger

UNE opphever suspensjonen av utreiseplikten somaliere fra Nord-Somalia
Publisert 22.02.07
Pressemeldinger

Somalia-saker: UNE opphever suspensjonen av utreiseplikten for personer med tilknytning til Nord-Somalia
Publisert 22.02.07
Pressemeldinger

Stabil tiltro til utlendingsmyndighetene
Publisert 20.12.06
Pressemeldinger

Proformasak for Høyesterett
Publisert 15.12.06
Redegjørelser

Første vedtak i stornemnd
Publisert 14.12.06
Redegjørelser

Somalia-saker: UNE stanser tilbakesendingene
Publisert 06.11.06
Pressemeldinger

Ny utlendingslov for ressurssterke?
Publisert 30.10.06
Kronikker og innlegg

Skjønnsutøvelse i utlendingssaker
Publisert 09.10.06
Kronikker og innlegg

De fleste får bli
Publisert 12.09.06
Kronikker og innlegg

UNE overtar statsborgerskapssaker
Publisert 01.09.06
Redegjørelser

Returer til Somalia
Publisert 22.08.06
Pressemeldinger

UNE stopper behandlingen av Libanon- saker
Publisert 20.07.06
Pressemeldinger

UNE opphever den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten og gjenopptar behandlingen av Libanon-saker
Publisert 20.07.06
Redegjørelser

Fortsatt tiltro til utlendingsmyndighetene
Publisert 18.06.06
Pressemeldinger

Sakene til sultestreikende er individuelt og grundig vurdert
Publisert 15.06.06
Pressemeldinger

RBs leder basert på faktiske feil
Publisert 06.06.06
Kronikker og innlegg

UNE gjenopptar behandlingen av Etiopia-saker
Publisert 16.05.06
Pressemeldinger

Aldri retur til tortur
Publisert 10.05.06
Kronikker og innlegg

Schjatvets manglende åpenhet
Publisert 11.04.06
Kronikker og innlegg

Mangelfull kildekritikk i Dar-saken
Publisert 04.04.06
Kronikker og innlegg

Dar fikk oppholdstillatelse
Publisert 02.04.06
Pressemeldinger

Avslaget til bokhandleren ble opprettholdt
Publisert 23.03.06
Pressemeldinger

Utlendingsnemnda ikke lei av bispekritikk
Publisert 06.02.06
Pressemeldinger

Utlendingsnemnda (UNE) fyller fem år idag
Publisert 02.01.06
Pressemeldinger

Når barn returneres
Publisert 30.12.05
Kronikker og innlegg

De fleste har tiltro til utlendingsmyndighetene
Publisert 15.12.05
Pressemeldinger

Tendensiøst om helseuttalelser
Publisert 04.12.05
Kronikker og innlegg

UNE stopper behandlingen av Etiopia-saker
Publisert 23.11.05
Pressemeldinger

Stornemnd i UNE
Publisert 01.11.05
Redegjørelser

Ny åpenhet om landinformasjon
Publisert 25.10.05
Kronikker og innlegg

Helseattester og oppholdstillatelse
Publisert 25.10.05
Kronikker og innlegg

Resirkulering av tilbakevist kritikk
Publisert 26.06.05
Kronikker og innlegg

Usaklige påstander
Publisert 14.04.05
Kronikker og innlegg

NOAS forvrenger virkelighten
Publisert 23.03.05
Kronikker og innlegg

Ubesvart UNE-kritikk
Publisert 23.03.05
Kronikker og innlegg

Dagbladets sviktende grunnlag
Publisert 15.03.05
Kronikker og innlegg

Brev til Kirkens Nødhjelp
Publisert 11.03.05
Redegjørelser

Fornøyd og endringsvillig
Publisert 26.02.05
Kronikker og innlegg

Syke barn i asylsaker
Publisert 22.02.05
Kronikker og innlegg

"Hit and run” i innvandringsdebatten
Publisert 17.02.05
Kronikker og innlegg

Dømmende over nemnda
Publisert 15.02.05
Kronikker og innlegg

Ærekrenkende populisme
Publisert 01.02.05
Kronikker og innlegg

Uholdbar UNE-kritikk
Publisert 30.01.05
Kronikker og innlegg

Villedende informasjon og sitatfusk
Publisert 28.01.05
Kronikker og innlegg

Lengeværende barn fikk bli i Norge
Publisert 08.12.04
Pressemeldinger

Menneskerettighetene viktigst for UNE
Publisert 28.10.04
Pressemeldinger

99 familier omfattet av egen forskrift
Publisert 08.09.04
Pressemeldinger

Misvisende av Romerikes Blad
Publisert 03.08.04
Kronikker og innlegg

Stadig større tiltro til utlendingsmyndighetene
Publisert 30.06.04
Pressemeldinger

UNE lanserer praksisbase
Publisert 11.04.04
Pressemeldinger

Fortegnet inntrykk
Publisert 24.02.04
Kronikker og innlegg

Hva er det biskopene slår tilbake mot?
Publisert 23.02.04
Kronikker og innlegg

Merkelig NOAS-innlegg
Publisert 19.02.04
Kronikker og innlegg

Til Norge for å få behandling
Publisert 07.02.04
Kronikker og innlegg

Lukket og usunt system?
Publisert 07.02.04
Kronikker og innlegg

UNE ikke lei av bispekritikk
Publisert 06.02.04
Redegjørelser

Utlendingsnemnda ikke lei av bispekritikk
Publisert 06.02.04
Pressemeldinger

UNE gjenopptar behandlingen av Irak-saker
Publisert 16.01.04
Pressemeldinger

Større tiltro til utlendingsmyndighetene
Publisert 14.01.04
Pressemeldinger

Selvkritikk kontra myndighetskritikk
Publisert 16.05.03
Kronikker og innlegg

Omfattende ros til utlendingsnemnda
Publisert 02.05.03
Kronikker og innlegg

Fortsatt tilsløring fra NOAS
Publisert 02.05.03
Kronikker og innlegg

Dårlig helse gir lettere opphold
Publisert 30.04.03
Pressemeldinger

Rapport roser Utlendingsnemnda
Publisert 30.04.03
Pressemeldinger

Motiver og meninger i utlendingssaker
Publisert 14.04.03
Kronikker og innlegg

Sikkerhet for irakske asylsøkere
Publisert 05.04.03
Kronikker og innlegg

Motiver og kjepphester i utlendingssaker
Publisert 22.03.03
Kronikker og innlegg

Homofile sendes ikke tilbake til dødsstraff
Publisert 10.03.03
Pressemeldinger

UNE stopper behandlingen av Irak-saker
Publisert 06.02.03
Pressemeldinger

UNE verner om uavhengigheten
Publisert 27.11.02
Kronikker og innlegg

UNE omorganiserer
Publisert 12.08.02
Pressemeldinger

Færre gamle klagesaker i Utlendingsnemnda
Publisert 01.07.02
Pressemeldinger

NOAS refser for galleriet
Publisert 25.06.02
Kronikker og innlegg

Flykapring og menneskerettigheter
Publisert 21.06.02
Kronikker og innlegg

Sitatfusk om kirkeasyl
Publisert 09.04.02
Kronikker og innlegg

Klagerne vinner ofte fram i nemndmøtene
Publisert 08.04.02
Pressemeldinger

De fleste kirkeasylantene fikk bli
Publisert 08.04.02
Pressemeldinger

UDI og lovbrud
Publisert 02.03.02
Kronikker og innlegg

Politiske misforståelser om Utlendingsnemnda
Publisert 20.02.02
Kronikker og innlegg

Amnesty-aksjon utløste beskyttelsesbehov
Publisert 14.12.01
Pressemeldinger

Rollebytter i utlendingsforvaltningen
Publisert 06.09.01
Kronikker og innlegg

Rettssikkerheten i Utlendingsnemnda
Publisert 03.09.01
Kronikker og innlegg

Professoralt sitatfusk om Utlendingsnemnda
Publisert 17.06.01
Kronikker og innlegg

7 av 10 klagesaker gjelder asyl
Publisert 01.06.01
Pressemeldinger

Kritikk på sviktende grunnlag
Publisert 21.05.01
Kronikker og innlegg

Utlendingsnemnda virker som forutsatt
Publisert 02.05.01
Kronikker og innlegg

Utlendingsnemnda på nett
Publisert 12.03.01
Pressemeldinger

Vil UNE endre norsk innvandringspraksis?
Publisert 01.03.01
Kronikker og innlegg

Statlig rasisme?
Publisert 27.02.01
Kronikker og innlegg

De første nemndmøtene er satt
Publisert 27.01.01
Pressemeldinger

Ny klageinstans i utlendingssaker
Publisert 02.01.01
Pressemeldinger

Trenger tid for å vise resultater
Publisert 02.01.01
Pressemeldinger

Utlendingsnemnda forberedt på tøffe tak
Publisert 02.01.01
Pressemeldinger