Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Andre artikler

Andre artikler

På denne siden publiserer vi artikler som ikke passer inn under artikler om praksis, redegjørelser elller debattinnlegg. Artiklene kan ha blitt publisert andre steder men som regel er de bare publisert her på våre hjemmesider.

Veiledningsnotat: bevisvurderingen i asylsaker
Publisert 19.05.2015

Kvinner og kjønnsrelatert forfølgelse
Av Jan Olav Barstad og Katrine Kleiven Mentzoni, Generell juridisk seksjon, UNE. Publisert 19.02.2015.

Diskriminering bør ikke skje
Av Katrine Kleiven Mentzoni og Silje Marie Finsæther, Generell juridisk seksjon, UNE. Publisert 26.11.2014.

Utlendingsnemnda ti år
Tale fra statsråd Grete Faremo ved UNEs 10-årsjubileum. Artikkelen er hentet fra UNEs Årbok 2010, publisert juli 2011.

Tøffe situasjoner og vanskelige saker
Tale fra partileder og tidligere statsråd Erna Solberg ved UNEs 10-årsjubileum. Artikkelen er hentet fra UNEs Årbok 2010, publisert juli 2011.

Ros, kritikk og håp for fremtiden
Tale fra leder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Heikki Holmås ved UNEs 10-årsjubileum. Artikkelen er hentet fra UNEs Årbok 2010, publisert juli 2011.

Innvandringspolitisk hoggestabbe
Tale fra partileder Siv Jensen ved UNEs 10-årsjubileum. Artikkelen er hentet fra UNEs Årbok 2010, publisert juli 2011.

Nytt i ny utlendingslov
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2009, publisert juni 2010

Berostillelse og suspensjon av utreiseplikt
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2006, publisert 22.06.07

Etter endelig avslag
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2006, publisert 22.06.07.

Ansvarsforholdene på utlendingsfeltet
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2006, publisert 22.06.07

Klagesaksbehandlingen i praksis
Artikkeler hentet fra UNEs Årbok 2006, publisert 22.06.07

Skal leger innvilge opphold?
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2001/2002, publisert 30.04.03

Om offentlighet
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2001/2002, publisert 30.04.03