Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Andre artikler Veiledningsnotat: bevisvurderingen i asylsaker

Veiledningsnotat: bevisvurderingen i asylsaker

Notatet gir en enkel oversikt over de rettslige utgangspunktene for bevisvurderingen etter utlendingsloven (utl) § 28 første ledd.

I en asylsak må vi avgjøre hvilket faktum som skal legges til grunn. Vi må klarlegge de faktiske forhold: Hvem er søkeren? Hva har skjedd? Hva har han blitt utsatt for? Dette er bevisvurderingen. Deretter må vi foreta en risikovurdering og avgjøre hva søkeren kan risikere ved en eventuell retur til hjemlandet.

Notatet kan du lese her.

Notatet er ikke bindende eller retningsgivende for praksis. Det er kun et hjelpemiddel for saksbehandlere og beslutningstakere i UNE.

Publisert 20.05.2015