Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Artikler om praksis

Artikler om praksis

Dette er frittstående artikler som tar for seg enkelte deler av UNEs praksis. Artiklene er tidsdokumenter i den forstand at de var dekkende på publiseringstidspunktet mens det eventuelt vil kunne ha skjedd endringer senere. For en mer helhetlig oversikt over praksis, se hovedmenypunkt Praksis og særlig underpunktet Praksisrapporter.

NOAS tar feil omUNEs praksis
Artikkel publisert på une.no 03.07.2014

Kjønnslemlestelse
Artikkel hentet fra UNEs Årbok 2008, publisert 17.06.2009

Flere barn får bli
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2007, publisert 15.06.2008

Barns tilknytning til riket
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2007, publisert 15.06.08

Enslig, forlatt, utsendt?
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2005, publisert 07.07.2006

Barns rettigheter forplikter
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2005, publisert 07.07.2006

Se, høre og synliggjøre
Artikkel er hentet fra UNEs Åbok 2005, publisert 07.07.2006

Kontakt med begge foreldre
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2005, publisert 07.07.2006

Barnets beste – i Norge?
Artikkel hentet fra UNEs Årbok 2005, publisert 07.07.2006

Den betydningsfulle 18-årsdagen
Artikkel er  hentet fra UNEs Årbok 2005, publisert 07.07.2006

Syke barn i asylsaker
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2004, publisert 22.06.05

Hva er innvandrings-politiske hensyn?
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2004, publisert 22.06.05

Argumenter om personlige ressurser
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2004, publisert 22.06.05

Forskjellsbehandling ut fra nasjonalitet
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2004, publisert 22.06.05

Søknader som må sendes fra hjemlandet -- eller fra Norge
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2004, publisert 22.06.05

Endring av praksis
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2004, publisert 22.06.05

Sjelden et helt fritt skjønn
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2004, publisert 22.06.05

Menneskerettighetene setter standard
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2003, publisert 10.06.04

Retten til vern som flyktning
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2003, publisert 10.06.04

Retten til vern mot retur
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2003, publisert 10.06.04

Når forfølgeren ikke er staten
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2003, publisert 10.06.04

Internflukt
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2003, publisert 10.06.04

Kjønnsbasert forfølgelse
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2003, publisert 10.06.04

Militærnektere og desertører
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2003, publisert 10.06.04

Likebehandling og lekmannsskjønn
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2001/2002, publisert 30.04.03

Enda litt grundigere eller vær så god neste?
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2001/2002, publisert 30.04.03

Ikke bare akutt og livstruende
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2001/2002, publisert 30.04.03

Psykiske lidelser som oppholdsgrunnlag
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2001/2002, publisert 30.04.03

Av hensyn til barna
Artikkel er hentet fra UNEs Årbok 2001/2002, publisert 30.04.03

Homofili som asylanførsel
Redegjørelse lagt ut 19.03.03, ikke publisert andre steder.