Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen

For pressen

Mykje blei annleis då UNE overtok Justisdepartementets oppgåve som klageinstans i utlendingssaker. Redaksjonar som ynskjer ein gjennomgang av kva endringane går ut på, er velkomne til å ta kontakt. Vi kan då gå gjennom regelverket rundt UNE og korleis vi løyser oppgåvene i praksis. Vi kan også vise rundt i lokala kor nemndmøta blir halde.

På pressesidene finns m.a. oversikt over pressemeldingar og pressekontakter. Ved å sende ei melding til automail@une.no .