Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Avslaget til bokhandleren ble opprettholdt

Avslaget til bokhandleren ble opprettholdt

Pressemelding 23.03.2006:

Utlendingsnemnda (UNE) har behandlet en omgjøringsanmodning hvor Shah Mohammad Rais, kjent fra Åsne Seierstads bok "Bokhandleren i Kabul", hadde bedt om omgjøring av tidligere avslag i Utlendingsdirektoratet (UDI) og UNE på søknad om visum. UNE fant ikke å kunne omgjøre tidligere vedtak, hvilket innebærer at avslaget i den tidligere visumsaken ble opprettholdt.

 

I UNEs vedtak vises det til at Rais senere har sendt en ny søknad om visum, hvor det er anført nye og endrede omstendigheter. UNEs beslutning om ikke å ta tilfølge omgjøringsanmodningen innebærer at UNE mener at klageinstansens og UDIs tidligere avslag var riktige, gitt de opplysninger saken ble avgjort på, men kan ikke forstås som noen vurdering av hvilket resultat UDI bør komme til når de behandler den nye søknaden som har et endret innhold.