Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Dar fikk oppholdstillatelse

Dar fikk oppholdstillatelse

Utlendingsnemnda (UNE) har behandlet en omgjøringsanmodning i asylsaken fra Nadeem Dar, som ble sendt fra Norge til hjemlandet Pakistan i september 2005, samtidig som familien hans gikk i kirkeasyl på Nesodden. Nadeem Dar er nå innvilget oppholdstillatelse i Norge etter nye opplysninger knyttet til et grunnlag som oppsto etter hans retur til Pakistan, og som etter nemndas vurdering følger av ting han selv må ha medvirket til etter returen til hjemlandet.


 

Pressemelding 02.04.2006

Av hensyn til offentlighetens interesse for saken har UNE bedt om å bli fritatt for taushetsplikten. Vi ønsker å kunne gi offentligheten fullt innsyn i de vurderinger og den dokumentasjon vi har for at tidligere avslag er korrekte, og for hvorfor vi legger til grunn at Dar selv - etter returen til hjemlandet - har medvirket til å skape den situasjon som nå tilsier oppholdstillatelse i Norge. Nadeem Dar har imidlertid gjennom sin advokat avslått en konkret forespørsel om å oppheve UNEs taushetsplikt, slik at UNE er avskåret fra å gi en nærmere redegjørelse for omstendighetene i saken.

Siden vi ikke blir løst fra taushetsplikten, nøyer vi oss med å informere om at det har oppstått en viss fare for straffeforfølgelse og eventuell dom etter en bestemmelse med strafferamme på inntil 3 år og bøter. Det er den mulige risikoen for dette - selv om den ikke anses som sannsynlig og selv om vi legger til grunn at Nadeem Dar selv nylig har medvirket til å framprovosere situasjonen - som ligger bak at omgjøringsanmodningen er tatt til følge.

Nadeem Dar ankom Norge lørdag 1. april. En representant for norske utlendingsmyndigheter reiste på samme fly fra Pakistan, og utreisen forløp uten dramatikk eller problemer av noe slag. Etter ankomsten er det til media allerede gitt misvisende uttalelser vedrørende grunnlaget for og innholdet i UNEs vedtak. UNE ønsker å imøtegå disse uttalelsene, men er forhindret fra dette så lenge Dar og hans advokat pålegger oss å overholde taushetsplikten. UNE imøteser derfor den varslede rettssaken, slik at allmenheten kan få fullt innblikk i saken.

PS: Dagen etter publiseringen av denne pressemeldingen ble UNE likevel delvis fritatt fra taushetsplikten. Redaksjoner som ønsker kopi av vedtaket, vil dermed kunne få tilgang til dette ved henvendelse til UNE.