Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger De fleste har tiltro til utlendingsmyndighetene

De fleste har tiltro til utlendingsmyndighetene

Pressemelding  15.12.2005:

Åtte landsomfattende undersøkelser som Opinion har utført for Utlendingsnemnda (UNE), viser at publikums tiltro til norske utlendingsmyndigheter har steget kraftig de siste årene. For første gang er det nå mer enn halvparten som uttrykker slik tiltro.

To ganger i året har Opinion spurt et representativt utvalg på tusen respondenter om de har svært stor, ganske stor, liten eller ingen tiltro i det hele tatt til norske utlendingsmyndigheter. I juni 2002 var det bare 30 prosent som oppga at de hadde svært stor eller ganske stor tiltro, mens tilsvarende andel i desember i år har steget helt opp til 52 prosent, altså en økning på 22 prosentpoeng. Andelen som uttrykker liten tiltro eller ingen tiltro i det hele tatt, har i samme periode falt fra 61 til 42 prosent.

- Da vi startet med disse undersøkelsene, hadde vi ikke forestilt oss muligheten for en slik kraftig økning i tiltro. Vi arbeider på et felt med sterke følelser og motsetninger i meninger, og det er dilemmaer på alle kanter. Desto gledeligere er det at tiltroen øker i alle undergrupper, både blant dem som synes flere og blant dem som synes færre burde fått innvilget opphold, sier UNEs direktør Terje Sjeggestad.

Undersøkelsene viser ellers at tiltroen er lavest blant dem som er mest skeptiske til om kontrollfunksjonene ivaretas. Grupper som er mer tilbøyelige til å være bekymret for rettssikkerheten, uttrykker generelt større tiltro til utlendingsmyndighetene. Men økt tiltro gjelder altså for alle.

- Det er interessant at tiltroen øker i alle undergrupper. Det tyder på at både dem som ønsker en strengere og dem som ønsker en mer imøtekommende politikk, har fått større tiltro til at det fattes riktige og rettferdige vedtak i systemet. Likebehandling og forutsigbarhet er viktige verdier vi hele tiden prøver å ivareta. For uansett om terskelen ligger høyt eller lavt, skal den ha samme høyde uavhengig av hvem du er og hvilke støttespillere du har, sier Sjeggestad.

Når det gjelder fordeling etter partipreferanse, er tiltroen nå størst blant velgerne til Arbeiderpartiet og Høyre – henholdsvis 65 og 62 prosent – og lavest blant velgerne til Fremskrittspartiet – 30 prosent. Blant SVs velgere er det nå 54 prosent som uttrykker tiltro til utlendingsmyndighetene.

- Vi møtes stadig av påstander om at tiltroen til norske utlendingsmyndigheter er lav, ikke minst når noen ønsker seg andre avgjørelser i enkeltsaker. Tidligere har kritikerne hatt rett i dette, men vi har likevel måttet fatte vedtak i tråd med regelverket, også når disse har vært omstridte eller upopulære. Kanskje nettopp dette er noe som bidrar til økt tiltro på lang sikt? undrer UNE-direktøren.

I denne type undersøkelser er det alltid vanskelig å vite om det egentlig er politikken eller iverksettelsen av den respondentene uttrykker en mening om.

- Verken politikerne eller vi byråkrater bør ta æren eller skylden alene når sånne tall går oppover eller nedover. Det er ikke alle deler av publikum som skiller like godt mellom om det er selve regelverket eller håndhevelsen av det de liker eller misliker. Men det er uansett hyggelig for den norske utlendingsforvaltningen at publikum uttrykker større tiltro til oss, sier Sjeggestad.

Kontaktpersoner i UNE:
Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf 41570246

 Vedlegg:
6 stk lysbilder med grafiske fremstillinger. (PDF-fil. Kurvene på bildene 2-6 viser utviklingen i hvor mange som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro.)