Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger De første nemndmøtene er satt

De første nemndmøtene er satt

I dag tidlig, tirsdag 27. februar, ble de første nemndmøtene med personlig frammøte satt i den nyopprettede Utlendingsnemnda. Denne uka kommer 21 asylsøkere fra ni forskjellige land til å møte nemnder bestående av en nemndleder med dommerkompetanse og to nemndmedlemmer som er lekfolk.

Pressemeding 27.02.2001

Klager på Utlendingsdirektoratets avslag i asylsaker og andre utlendingssaker ble tidligere behandlet i Justisdepartementet. Men fra årsskiftet overtok Utlendingsnemnda oppgaven som klageinstans.

Utlendingsnemnda er et domstolslignende og politisk uavhengig organ. Nemnda er administrativt underlagt Kommunal- og regionaldepartementet, men politikerne kan bare styre gjennom lov, forskrift, budsjett og generelle prioriteringer. Departementet kan ikke gi instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker.

I enklere saker vil nemndlederen eller sekretariatet kunne treffe vedtak uten å innkalle til nemndmøte. I saker som byr på vesentlige tvilsspørsmål, settes nemndmøter hvor det innkalles to nemndmedlemmer som ikke er fast ansatt i Utlendingsnemnda. Ett av disse nemndmedlemmene er oppnevnt etter forslag fra humanitære organisasjoner.

Nemndlederen og de to nemndmedlemmene deltar under behandlingen av den enkelte sak som avgjøres ved flertallsvedtak. Etter hvert som Utlendingsnemnda får lagt tilstrekkelig mange saker bak seg, vil det bli publisert en anonymisert praksissamling som gir offentligheten fullt innsyn i hvilken praksis som blir etablert.