Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Færre gamle klagesaker i Utlendingsnemnda

Færre gamle klagesaker i Utlendingsnemnda

For ett år siden hadde Utlendingsnemnda (UNE) liggende nesten 1600 ubehandlede klagesaker som hadde rukket å bli mer enn seks måneder gamle. Ved utgangen av juni i år hadde dette antallet kommet ned i 536.

 

Pressemelding 01.07.2002

UNE behandler klager over avslag Utlendingsdirektoratet (UDI) har gitt etter utlendingsloven. Sakstypene er blant annet asyl, visum, familiegjenforening og arbeidstillatelser. UNE har som mål at alle slike klager skal behandles innen seks måneder fra de har kommet inn til UNE.

- Vi er svært glade for at antallet gamle klagesaker er så kraftig redusert. Det kan være en stor belastning for klagerne å måtte vente i uvisse på et endelig vedtak, og det medfører store økonomiske utgifter for samfunnet å ha unødig mange boende i asylmottak mens de venter på svar, sier direktør i UNE Terje Sjeggestad.

Bakgrunnen for at UNE tidligere hadde så mange gamle klager liggende, var at de ved oppstarten i januar 2001 fikk oversendt et stort antall ubehandlede saker fra den tidligere klageinstansen, Justisdepartementet. I tillegg gikk det noen måneder etter oppstarten før UNE var kommet i ordinær drift, og i den perioden ble det bygget opp ytterligere restanser.

- Målet vårt er at vi ikke skal ha noen slike gamle klagesaker liggende. Men som en milepæl på veien mot det egentlige målet, er det godt å kunne konstatere at vi nå bare har tredjeparten så mange slike saker som det vi hadde i fjor sommer, sier Sjeggestad.

Omgjøringsanmodninger, det vil si anmodninger om at UNE skal gjøre om vedtak i saker som allerede er klagebehandlet, er lavere prioritert enn klagesakene, og de omfattes derfor ikke av målet om maksimalt et halvt års saksbehandlingstid.