Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Flere har tiltro til utlendingsforvaltningen

Flere har tiltro til utlendingsforvaltningen

Den siste av 20 undersøkelser gjennomført over ti år viser at publikums tiltro til norske utlendingsmyndigheter nå er bedre enn noen gang siden målingene startet. Tiltroundersøkelsene gjennomføres hvert halvår ved at Opinion AS spør et representativt utvalg av befolkningen, og i desember 2011 var det nå 55 prosent som uttrykte svært stor eller ganske stor tiltro til norske utlendingsmyndigheter.

Pressemelding 19.12.2010

I juni 2002 var det bare 30 prosent som uttrykte tiltro, så 55 prosent i desember i år er det en økning på hele 25 prosentpoeng fra den første til den foreløpig siste undersøkelsen.

- Dette er en gledelig utvikling for alle som jobber i utlendingsforvaltningen, og for alle andre som er opptatt av at forvaltningens arbeid skal ha legitimitet ute blant publikum, sier Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda (UNE).

Fordelt etter partipreferanse er det blant SV-velgerne at flest uttrykker tiltro til utlendingsmyndighetene, hele 82 prosent. Lavest tiltro uttrykkes fra FrPs velgere, men den øker til 28 prosent nå mot 20 prosent for ett år siden. For ett partis velgere har imidlertid tiltroen falt bratt det siste året, og det er fra KrF-velgerne, hvor det nå er 42 prosent som uttrykker tiltro mot 62 prosent for ett år siden. Det har heller aldri vært flere KrF-velgere enn nå som mener at den norske innvandringspolitikken er for streng, 48 prosent av dem mener dette, hvilket dessuten er det høyeste blant stortingspartienes velgergrupper.

- Det er mulig KrF-velgerne i større grad enn andre er bekymret over det de den siste tiden har lest om asylsøkere fra Iran og Afghanistan som har konvertert fra islam til kristendom. Den bekymringen er forståelig for de sakene inneholder absolutt viktige vurderinger om mulig beskyttelsesbehov, men det er noe vi tar på største alvor. Ingen sendes tilbake dersom det er grunn til å frykte at de kan bli utsatt for forfølgelse, og det gjelder selvsagt også konvertitter, sier Sjeggestad.

Fordelt etter utdanning har det hele tiden vært sammenheng mellom tiltro og utdanningsnivå. I den siste undersøkelsen er det hele 70 prosent som uttrykker tiltro blant dem som har fire eller flere års høyere utdanning, mot bare 41 prosent blant dem som ikke har fullført videregående skole. Fordelt etter kjønn og alder er det bare små forskjeller.