Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Fortsatt høy tiltro til utlendingsmyndighetene

Fortsatt høy tiltro til utlendingsmyndighetene

Andelen som har svært stor eller ganske stor tiltro til norske utlendingsmyndigheter, faller fra toppnoteringen 59 prosent i juni i 2012 til 53 prosent i desember. Dette er likevel det tredje høyeste tallet siden målingene startet for ti år siden.

Pressemelding 07.01.2013

To ganger i året har Opinion Perduco spurt et representativt utvalg på tusen respondenter om de har svært stor, ganske stor, liten eller ingen tiltro i det hele tatt til norske utlendingsmyndigheter. I den første målingen i juni 2002 var det bare 30 prosent som oppga at de hadde svært stor eller ganske stor tiltro. Tilsvarende andel har i de fire siste målingene vært på 52 prosent eller mer.

Fallet i tiltro fra juni til desember 2012 skyldes særlig dårligere tiltro fra FrP-velgerne. I juni var det 46 prosent av FrP-velgerne som uttrykte tiltro, mens det bare var 25 prosent nå i desember. Det er for øvrig FrP-velgerne som har hatt lavest tiltro til utlendingsmyndighetene i samtlige undersøkelser over drøyt ti år.

Det har i alle undersøkelsene vært en klar sammenheng mellom tiltro og utdanningsnivå, hvor tiltroen er best fra de høyest utdannede. I den siste undersøkelsen uttrykte 67 prosent av dem med minst fire års høyere utdanning tiltro til utlendingsmyndighetene, og det er det nest høyeste som har vært målt.

I undersøkelsene spørres publikum også om de synes den norske innvandringspolitikken er for streng. For to av stortingspartiene er det mer enn halvparten av velgerne deres som mener dette, henholdsvis 63 prosent av SV-velgerne og 60 prosent av KrF-velgerne.

I den siste undersøkelsen er det totalt 30 prosent som sier seg enig i påstanden om at innvandringspolitikken er for streng, mens 67 prosent sier seg uenig i påstanden, og resten svarer «vet ikke». Andelen på 30 prosent som mener innvandringspolitikken er for streng, er nesten en dobling fra bare 16 prosent i den første undersøkelsen fra juni 2002.  

 

Vedlegg: 7 stk lysbilder med grafiske fremstillinger.

Kurvene i bildene 1-4 viser utviklingen i hvor mange som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro til norske utlendingsmyndigheter. Bilde 5 viser utviklingen i hvor mange som synes den norske innvandringspolitikken er for streng. Bilde 6 viser utviklingen i publikums kjennskap til UDI og UNE.