Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Homofile sendes ikke tilbake til dødsstraff

Homofile sendes ikke tilbake til dødsstraff

PRESSEMELDING 10.03.2003

Oppslag bl.a. i NRK 10.03.03 kunne gi inntrykk av at Utlendingsnemnda (UNE) sender homofile asylsøkere tilbake til dødsstraff i Iran. Dette er selvsagt ikke tilfelle.

UNE har, som overprøvingsorgan for Utlendingsdirektoratets (UDIs) avslag i asyl- og andre utlendingssaker, som særlig oppgave å verne om asylsøkeres rettssikkerhet. Et viktig element i rettssikkerheten er å sikre en individuell behandling av den enkelte klagers sak. Dersom denne behandlingen viser at tilbakesendingen av en asylsøker til hjemlandet medfører fare for dødsstraff eller annen forfølgelse, vil klageren få bli i Norge.

Ved behandlingen av asylsaker som gjelder homofile i Iran, er det nødvendig å ha grundig og detaljert løpende informasjon om bl.a. de politiske, menneskerettslige og kulturelle forhold i landet. UNE har denne type kunnskap, og beslutningene er således faktabaserte.

Det er grunnleggende for all klagebehandling av asylsaker i UNE, at det i hver enkelt sak skal gjøres en vurdering av faren for forfølgelse ved retur til hjemlandet. Et slikt utgangspunkt gjelder for alle typer asylsaker, ikke alene der det anførte forfølgelsesgrunnlaget er homofili.

Les mer