Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Rekordhøy tiltro til utlendingsforvaltningen

Rekordhøy tiltro til utlendingsforvaltningen

Den siste av 21 undersøkelser gjennomført over ti år viser at andelen som har tiltro til norske utlendingsmyndigheter er doblet siden målingene startet. I juni 2002 var det bare 30 prosent av et representativt utvalg av befolkningen som uttrykte svært stor eller ganske stor tiltro. I juni 2012, ti år senere, er denne andelen steget til hele 59 prosent.

Pressemelding 28.06.2012

De 21 målingene over ti år er gjennomført på nøyaktig samme måte, slik at tallene er fullt ut sammenlignbare. Avtroppende direktør i Utlendingsnemnda (UNE) Terje Sjeggestad har fulgt disse halvårlige målingene helt siden starten, og han finner utviklingen veldig gledelig.

- For et halvår siden, i desember, hadde vi den beste målingen hittil. At juni-tallene nå er enda bedre, praktisk talt en dobling i tiltro siden målingene startet, det er mer enn jeg hadde våget å håpe på innenfor et saksfelt med så sterke og ulike meninger. Men det er selvsagt svært gledelig for alle som jobber i utlendingsforvaltningen, og for alle andre som er opptatt av at forvaltningens arbeid skal ha legitimitet ute blant publikum, sier Sjeggestad.

I undersøkelsen spørres det også om publikum synes den norske innvandringspolitikken er for streng. Dette gjøres for å se om det er sammenheng mellom synet på innvandringspolitikken og tiltroen til hvordan utlendingsmyndighetene forvalter den.

- I alle undersøkelsene har det store flertallet sagt seg uenig i at politikken er for streng, men mindretallet som ønsker seg en mindre streng politikk, har steget fra 22 til 27 prosent det siste halvåret. Det er interessant å se at selv om flere nå mener politikken er for streng, er det samtidig også flere som uttrykker tiltro til forvaltningen, sier UNE-direktøren.

Fremskrittspartiets velgere er de som hele tiden har vært mest skeptiske til utlendingsmyndighetene. I desember 2009 var det bare 16 prosent av FrP-velgerne som uttrykte tiltro, men dette har nå steget til rekordhøye 46 prosent i den siste målingen.

- Fremdeles har vi lavest tiltro fra FrP-velgerne, men den har steget kraftig, og det skjer uten at tiltroen synker fra de andre. Sammenlignet med desember øker tiltroen hos velgerne til fem av sju stortingspartier, og for samtlige sju partiers velgere er tiltroen nå bedre enn den var da målingene startet. Da må vi kunne konstatere at den kraftig forbedrede tiltroen til norske utlendingsmyndigheter skjer til tross for uenighet om politikken, sier Terje Sjeggestad.

Vedlegg: Pdf-fil med 6 lysbilder fra tiltroundersøkelsen.