Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Shahla risikerer ikke hjemsendelse før saken er behandlet på nytt

Shahla risikerer ikke hjemsendelse før saken er behandlet på nytt

25.10.2007:
Kirkeasylsaken på Mysen:


Utlendingsnemnda (UNE) har i dag informert iranske Shahla, som i flere år har sittet i kirkeasyl på Mysen, om at hun gis ”utsatt iverksetting” av tidligere avslag inntil UNE har fått behandlet saken hennes på nytt. Dette innebærer at hun inntil videre ikke har plikt til å reise til hjemlandet, og heller ikke risikerer pågripelse av politiet og tvangsmessig retur.

Samtidig som det ble gitt utsatt iverksetting, avgjorde UNE at saken skal behandles i et nemndmøte med personlig frammøte, som vil bli berammet sent i november eller tidlig i desember.

Beslutningen om å gi utsatt iverksetting innebærer ikke at det kan forskutteres hvilken avgjørelse nemndmøtet vil ta i hennes asylsak. Den innebærer derimot at den aktuelle nemndleder mener det knytter seg vesentlige tvilsspørsmål til utfallet av saken, og da skal den etter loven avgjøres kollektivt av ei nemnd med tre personer; en nemndleder med dommerkompetanse og to nemndmedlemmer som er lekfolk, hvorav den ene er oppnevnt etter forslag fra en humanitær organisasjon.

Flere redaksjoner har tidligere feilinformert om UNEs saksbehandling knyttet til Shahlas asylsak, gjennom å presentere saken som om den har ligget på UNEs bord hele den tiden Shahla har sittet i kirkeasyl. Dette er ikke riktig.

Shahla fikk endelig avslag på sin asylsøknad av Justisdepartementet i oktober 2000, før UNE ble opprettet. UNE har deretter behandlet to omgjøringsanmodninger, den siste i mars 2003. Deretter har UNE ikke hatt asylsaken hennes til behandling før en tredje omgjøringsanmodning ble sendt inn i september 2007. Det har altså ikke på noe tidspunkt mellom mars 2003 og september 2007 foreligget noen ubehandlet eller ubesvart omgjøringsanmodning i Shahlas asylsak.


Kontaktperson i UNE: Direktør Terje Sjeggestad, tlf 900 55 384.