Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger UNE opphever suspensjonen av utreiseplikten somaliere fra Nord-Somalia

UNE opphever suspensjonen av utreiseplikten somaliere fra Nord-Somalia

På bakgrunn av den spente og uavklarte situasjonen i Somalia besluttet Utlendingsnemnda (UNE) den 06.11.2006 midlertidig å suspendere utreiseplikten for alle somaliere som pga tidligere UNE-vedtak har plikt til å reise ut av landet. Det vises til pressemelding av samme dato. På bakgrunn av en samlet vurdering mente UNE at risikoen for en større konflikt på Afrikas Horn, der en rekke stater og aktører kunne bli involvert, hadde økt betydelig.

Pressemelding 22.07.2007

Beslutningen om midlertidig å suspendere utreiseplikten omfattet også vedtak som innebærer plikt til å returnere til de nordlige deler av Somalia. UNE vurderte det som usikkert hvilke konsekvenser en større konflikt ville få for personer med tilknytning disse områdene.

På bakgrunn av en samlet vurdering av den siste tids hendelser mener UNE at det ikke lenger foreligger en nærliggende risiko for en større regional konflikt som vil kunne omfatte Somaliland og Puntland. Det vises for øvrig til at den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Nord-Somalia har vært stabil i mange år.

Beslutningen om midlertidig suspensjon av utreiseplikten oppheves derfor for personer med tilknytning til Somaliland og Puntland i Nord-Somalia.

Fortsa tt usikkerhet i sør

Mot slutten av desember 2006 gikk etiopiske styrker og styrker knyttet til overgangsmyndighetene raskt inn og presset store deler av UIC (Union of Islamic Courts) ut av Sør-Somalia, hvor de inntil da hadde hatt kontroll over store områder, inklusive hovedstaden Mogadishu. UIC ble oppløst i løpet av kort tid. Kampene fikk et omfang som var langt mer begrenset enn hva som var ventet.

Overgangsmyndighetene har per i dag kontrollen over hele Sør-Somalia, fortsatt med støtte av etiopiske styrker. Det er imidlertid knyttet en rekke usikkerhetsmomenter til utviklingen av den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Sør-Somalia. F.eks er det knyttet usikkerhet til tilstedeværelsen av etiopiske styrker, om det lar seg gjøre å samle en stor nok African Union-styrke til videre å opprettholde roen og når en slik styrke eventuelt kan settes inn. Videre fremstår det som usikkert i hvilken grad UIC fortsatt er en maktfaktor, om de vil bli involvert i den politiske prosessen og i hvilken grad elementer av UIC uansett vil utgjøre en destabiliserende faktor.

På tross av at den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Sør-Somalia har vært labil og uavklart i mange år, mente UNEs beslutningstakere (fagfolk og lekfolk) før suspensjonen av utreiseplikten 06.11.2006 at ikke alle personer fra disse områdene har et beskyttelsesbehov som tilsier tillatelse til å bli værende i Norge. En del personer også fra sør har derfor avslagsvedtak som i utgangspunktet innebærer plikt til å returnere. Slik UNE vurderer situasjonen i dag, foreligger det imidlertid fortsatt en kvalifisert usikkerhet som tilsier at suspensjonen av utreiseplikten inntil videre opprettholdes for personer med tilknytning til Sør-Somalia.