Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Stabil tiltro til utlendingsmyndighetene

Stabil tiltro til utlendingsmyndighetene

Den siste av ti landsomfattende undersøkelser som Opinion har utført for Utlendingsnemnda (UNE), viser at publikums tiltro til norske utlendingsmyndigheter i desember er på samme nivå som tilsvarende måling i juni. Og andelen som uttrykker tiltro er langt over nivået fra de første målingene for fire år siden.

 Pressemelding 20.12.2006

To ganger i året har Opinion spurt et representativt utvalg på tusen respondenter om de har svært stor, ganske stor, liten eller ingen tiltro i det hele tatt til norske utlendingsmyndigheter. I juni 2002 var det bare 30 prosent som oppga at de hadde svært stor eller ganske stor tiltro, mens tilsvarende andel i desember i år er på 47 prosent.

Disse undersøkelsene viser tiltroen til den samlede utlendingsforvaltningen, hvilket betyr at en rekke aktører inngår. Tiltroen til både politikerne som lager reglene, UDI som behandler sakene først, UNE som behandler klager over avslag i UDI og politiet som utfører tvangsmessige returer kan influere på publikums inntrykk og tiltro.

Når det gjelder velgerne til henholdsvis SV og Høyre, har det skjedd store og bemerkelsesverdige endringer det siste året. Sammenlignet med desember i fjor har andelen SV-velgere som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro økt fra 54 til 68 prosent. For Høyres velgere har det vært en bevegelse andre veien, fra 62 og ned til 45 prosent. For velgerne til Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er det bare mindre endringer. Av Arbeiderpartiets velgere er det nå 64 prosent som uttrykker tiltro, mens tilsvarende bare er 24 prosent for Fremskrittspartiets velgere, som i alle undersøkelsene har ligget lavest.

Publikums tiltro til norske utlendingsmyndigheter er like stor blant kvinner og menn, mens en fordeling etter alder viser at tiltroen er lavest blant folk over 60 år. Det er dessuten en klar sammenheng mellom tiltro og utdanning, hvor det i den siste undersøkelsen var 61 prosent av dem med minst fire års høyere utdanning som uttrykte tiltro. Tilsvarende var 47 prosent for dem med inntil tre års høyere utdanning, 39 prosent for dem med tre års videregående utdanning og bare 33 prosent blant dem som ikke hadde utdanning ut over grunnskolen.

Kontaktpersoner i UNE:
Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf 415 70 246

Vedlegg: 4 stk lysbilder med grafiske fremstillinger.
(PDF-fil. Kurvene viser utviklingen i hvor mange som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro.)