Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Stadig større tiltro til utlendingsmyndighetene

Stadig større tiltro til utlendingsmyndighetene

Fem landsomfattende undersøkelser som Opinion har utført for Utlendingsnemnda (UNE), viser at publikums tiltro til norske utlendingsmyndigheter har steget markant i løpet av to år. Andelen som oppgir at de har svært stor eller ganske stor tiltro til norske utlendingsmyndigheter har i perioden økt med hele 16 prosentpoeng, og for første gang siden undersøkelsene startet er det flere som uttrykker tiltro enn manglende tiltro.

 

Pressemelding 30.06.2004

To ganger i året har Opinion spurt et representativt utvalg på tusen respondenter om de har svært stor, ganske stor, liten eller ingen tiltro i det hele tatt til norske utlendingsmyndigheter. I juni 2002 var det bare 30 prosent som oppga at de hadde svært stor eller ganske stor tiltro, men to år senere har denne andelen steget til 46 prosent. Andelen som uttrykker liten tiltro eller ingen tiltro i det hele tatt, har i samme periode falt fra 61 prosent til 45 prosent.

I alle undersøkelsene har det vært tydelige sammenhenger mellom tiltro og utdanning. I den siste undersøkelsen er det 61 prosent av dem med mer enn seks års utdannelse utover grunnskolen som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro, mens det er 47 prosent av dem med fire til seks års utdannelse, 38 prosent av dem med ett til tre års utdannelse og 30 prosent av dem som ikke har utdannelse utover grunnskolen.

Når det gjelder fordeling etter partipreferanse, er tiltroen størst blant velgerne til SV og Høyre - 59 prosent - og lavest blant velgerne til Fremskrittspartiet - 25 prosent. Blant Arbeiderpartiets velgere er det 47 prosent som uttrykker tiltro til utlendingsmyndighetene.

Undersøkelsene viser ellers at tiltroen er lavest blant dem som er mest skeptiske til om kontrollfunksjonene ivaretas. Grupper som er mer tilbøyelige til å være bekymret for rettssikkerheten, uttrykker generelt større tiltro til utlendingsmyndighetene.

Kontaktpersoner i UNE:
Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf 41570246

Vedlegg:
6 stk lysbilder med grafiske fremstillinger. (PDF-fil. Kurvene på bildene 2-6 viser utviklingen i hvor mange som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro.)