Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Større tiltro til utlendingsmyndighetene

Større tiltro til utlendingsmyndighetene

Fire landsomfattende undersøkelser som Opinion har utført for Utlendingsnemnda (UNE), viser at publikums tiltro til norske utlendingsmyndigheter har steget markant i løpet av halvannet år. Andelen som oppgir at de har svært stor eller ganske stor tiltro til norske utlendingsmyndigheter har i perioden økt med 11 prosentpoeng.

Pressemelding 14.01.2004

To ganger i året har Opinion spurt et representativt utvalg på tusen respondenter om de har svært stor, ganske stor, liten eller ingen tiltro i det hele tatt til norske utlendingsmyndigheter. I juni 2002 var det bare 30 prosent som oppga at de hadde svært stor eller ganske stor tiltro, men i desember 2003 hadde denne andelen steget til 41 prosent.

Tiltroen til utlendingsmyndighetene øker mer blant menn enn blant kvinner og er nå også høyest blant menn. Andelen menn som uttrykker tiltro, har økt fra 29 til 44 prosent, mens økningen for kvinner er fra 30 til 38 prosent.

I alle fire undersøkelsene har det vært tydelige sammenhenger mellom tiltro og utdanning. I den siste undersøkelsen er det 52 prosent av dem med mer enn seks års utdannelse utover grunnskolen som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro, mens det er 40 prosent av dem med fire til seks års utdannelse, 36 prosent av dem med ett til tre års utdannelse og bare 22 prosent av dem som ikke har utdannelse utover grunnskolen.

Når det gjelder fordeling etter partipreferanse, er det små forskjeller mellom velgerne til SV, Høyre og Arbeiderpartiet i det alle ligger mellom 48 og 50 prosent. Den velgergruppen som skiller seg tydelig ut, er imidlertid Fremskrittspartiet hvor bare 26 prosent av velgerne uttrykker tiltro til utlendingsmyndighetene.

Undersøkelsene viser ellers at tiltroen er lavest blant dem som er mest skeptiske til om kontrollfunksjonene ivaretas. Grupper som er mer tilbøyelige til å være bekymret for rettssikkerheten, uttrykker generelt større tiltro til utlendingsmyndighetene.

Kontaktperson i UNE:
Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf 21085014 eller 41570246

Vedlegg: 3 stk lysbilder med grafiske fremstillinger. (Kurvene viser utviklingen i hvor mange som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro.)