Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Suksess på tvers av etater

Suksess på tvers av etater

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) ga onsdag Bedre stat-prisen til UDI, PU og UNE for prosjektet «Dublin fra A til Å». Prisen deles ut årlig til det virksomhetstiltaket som best har bidratt til å realisere DFØs visjon om effektiv ressursbruk i staten.

Pressemelding 21.01.2015

«Dublin fra A til Å» er navnet på et fellesprosjekt mellom Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og Utlendingsnemnda. Prosjektet har kuttet saksbehandlingstiden fra seks til to måneder og frigjort 500 mottaksplasser.

Juryens begrunnelse

«Juryen vil spesielt berømme viljen til samarbeid mellom de tre etatene. Politiets utlendingsenhet, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda har på en - bokstavelig talt - prisverdig måte tatt initiativ til forpliktende samarbeid. Etter et felles forbedringsprosjekt har de samarbeidende etatene justert sine egne rutiner og arbeidsprosesser, og etablert fast, operativ koordinering for å oppnå en mer effektiv og sammenhengende prosess – fra A til Å.

Videre vil juryen trekke frem at de tre prisvinnerne sammen har brukt prosesskartlegging og prosessforbedring som verktøy for utvikling. Mange statlige virksomheter bruker slike verktøy internt, og flere kunne med fordel gjort det. Men prisvinnerne går foran som gode eksempler på at dette også er verktøy som er godt egnet for samarbeid og forbedring på tvers av etatsgrensene i staten.»

Viktig med rask avklaring

Én av fem asylsøkere i Norge skal ikke ha behandlet saken sin her. Ifølge Dublin-avtalen skal det første europeiske land vedkommende kommer til, vurdere søknaden. Det er derfor viktig med rask avklaring i Norge, og at asylsøkeren blir sendt til rett land uten lang ventetid. Sakene er som regel ikke kompliserte, men skal igjennom mange steg, og tre etater er involverte i saksbehandlingen.

– Prosjektet har blitt en suksess. Vi har spart inn tid i alle tre organisasjonene og knepet inn på flyten når en sak går fra en etat til en annen. Staten sparer ressurser, det blir mindre bråk i mottakene og søkerne kommer raskere videre i livet sitt, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Styrket kvalitet

– Det vi også ser i slike samarbeidsprosjekter, er at kvaliteten i arbeidet styrkes når kunnskapen fra flere etater legges inn for å oppnå et felles resultat, sier UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes.
– Kortere oppholdstid i Norge gjør at «dublinere» blir mindre sårbare for rekruttering til kriminalitet. At søkerne som skal ut blir plassert i mottak nærme Gardermoen sørger for en smidigere og raskere uttransport, sier PU-sjefen Kristin Ottesen Kvigne.

Her kan du lese saken på Direktoratet for økonomistyrings sider.