Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Stornemndbehandling av Afghanistansaker:

Stornemndbehandling av Afghanistansaker:

Etter anmodning fra Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID) ble to klagesaker fra afghanske borgere behandlet av Utlendingsnemndas Stornemnd den 22 og 24 mai i år.

Det prinsipielle spørsmålet Stornemnda vil vurdere er om afghanske borgere som kommer fra ustabile områder av landet og som ikke har individuelle beskyttelsesbehov, kan henvises til stabile områder av landet til tross for at de ikke har tilknytning dit.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har anbefalt at personer som kun har tilknytning til ustabile områder av Afghanistan ikke blir returnert til hjemlandet. Til grunn for anbefalingen fra UNHCR ligger en vurdering av viktigheten (stor-)familie, klan, lokalsamfunn og annen type tilknytning har i det afghanske samfunn, både for humanitære forhold og den enkeltes sikkerhet.
Stornemndas arbeid pågår fremdeles, og det er ikke mulig å si sikkert når vedtakene vil være ferdige. Det er imidlertid grunn til å håpe at det vil skje innen medio juli d.å. Avklaring av prinsipiell betydning vil bli offentliggjort så snart vedtakene foreligger.