Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Trenger tid for å vise resultater

Trenger tid for å vise resultater

Pressemelding 02.01.2001:

Fra 1. januar i år overtok den nye Utlendingsnemnda (UNE) ansvaret for å behandle klagesaker etter utlendingsloven. Dermed er det ikke lenger Justisdepartementet som tar seg av klager etter avslag i Utlendingsdirektoratet. Men den nye nemnda trenger tid før den kan vise resultater.

-Vi er nødt til å be om forståelse for hva som er praktisk mulig og hva som er faktisk umulig, sier direktør Terje Sjeggestad. Han viser til at det er nå de ansatte starter opp arbeidet, at UNE ikke automatisk kan videreføre tidligere praksis og at nemndmøtene må innkalles med fire ukers varsel for at klagere, advokater, nemndmedlemmer og tolker skal kunne møte.

Både de 17 nemndlederne og de fleste i sekretariatet som skal forberede sakene, kom på plass første hverdag i det nye året. Og selv om noen av de ansatte har arbeidet med utlendingssaker også tidligere, skal de nå forholde seg til en helt ny organisering og behandlingsform.

-Nemndlederne skal nå vurdere hvilke saker som skal behandles i nemndmøte henholdsvis med og uten personlig fremmøte, og hvilke saker som kan gis en enklere behandling gjennom at nemndlederen eller sekretariatet selv treffer vedtak. Deretter må de, i samarbeid med et særskilt koordineringsutvalg, fortløpende koordinere den praksisen de utvikler med hensyn til hvilke vedtak som fattes i ulike type saker, sier Sjeggestad.

Han ser ingen automatikk i at UNE skal legge seg på de samme skjønnsmessige vurderingene som tidligere har vært gjort i Justisdepartementet.

-Prinsipielt sett må Utlendingsnemnda finne sin egen vei. Men reglene er de samme, og vi vil selvfølgelig også komme til å legge vekt på tidligere forvaltningspraksis. Den grunnleggende holdningen er ellers at vi starter med blanke ark og at praksis skal utvikles gjennom de sakene vi selv behandler, sier han.

En utlendingssak behandlet i nemndmøte vil bli avgjort av tre personer. Den ene er en person med dommerkompetanse ansatt i UNE, og de to andre er legfolk hvorav den ene er foreslått av en humanitær organisasjon.

-Vi vil imidlertid komme raskest i gang med de sakene som kan avgjøres av nemndleder alene eller i sekretariatet. Den som etter kort tid ser på forholdstallene mellom hvor mange saker som behandles med og uten nemndmøte, vil derfor kunne bli lurt til å tro at det skal veldig mye til før et nemndmøte innkalles. Det vil gå ganske lang tid før slike statistikker gir mening, sier Sjeggestad og anslår at de første nemndmøtene med personlig frammøte vil bli avholdt i slutten av februar.

Kontaktpersoner i Utlendingsnemnda:
Direktør Terje Sjeggestad, tlf. 210 85010, mobiltlf. 900 55384
Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf. 210 85014, mobiltlf. 415 70246