Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger UNE gjenopptar behandlingen av Irak-saker

UNE gjenopptar behandlingen av Irak-saker

Pressemelding 16.01.2004:

Før utbruddet av Irak-krigen orienterte Utlendingsnemnda (UNE) (jf pressemelding av 06.02.2003) om at UNE på bakgrunn av den spente og uavklarte situasjonen hadde besluttet midlertidig å stanse behandlingen av asylsaker som gjelder irakere, samtidig som man midlertidig suspenderte utreiseplikten for de irakere som tidligere hadde fått avslag i UNE.

På bakgrunn av utviklingen i Irak etter den tid og den informasjon som UNE nå har bl.a. etter å ha besøkt Irak, har UNE i dag besluttet å gjenoppta behandlingen av de Irak-sakene som var stilt i bero. I motsetning til da sakene ble stilt i bero, har UNE i dag et avklart informasjonsgrunnlag som setter beslutningfatterne i stand til på ny å treffe vedtak. Dette innebærer en ordinær, individuell behandling av sakene, slik at det er opplysningene i den enkelte sak, sammenholdt med foreliggende bakgrunnsopplysninger og landkunnskap, som blir avgjørende for utfallet av den enkelte sak.

Beslutningen innebærer også at suspensjonen av utreiseplikten oppheves i dag. Dette betyr at de irakere som tidligere har fått et vedtak fra UNE som innebar pålegg om å forlate Norge fra i dag av plikter å reise ut av landet. De personene det her er tale om er kurdere med tilknytning til selvstyreområdet i Nord-Irak.