Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger UNE lanserer praksisbase

UNE lanserer praksisbase

 Utlendingsnemnda (UNE) har i dag (11.04.02) lansert sin nye anonymiserte praksisbase på web. - Tiltaket har vært planlagt siden etableringen og er i tråd med ønske fra Kommunal- og regionaldepartementet, sier direktør Terje Sjeggestad i UNE.

Pressemelding 11.04.2004

-Selv om våre enkeltvedtak er unntatt offentligheten av hensyn til klageren, arbeider vi på et felt med stor offentlig interesse. Av hensyn til den offentlige debatt og politikkutvikling på feltet er det viktig å gi innsyn i hva slags vedtak som fattes, sier Sjeggestad.

Graden av anonymisering tilsier at ingen vil kunne finne fram til en klager på bakgrunn av hvordan saken er presentert i basen, men det vil kunne være mulig å gjenkjenne en sak dersom man fra andre kilder har kjennskap til detaljer som skiller den fra alle andre. Dette vil ikke helt kunne forhindres hvis sammendragene i basen i det hele tatt skal kunne gi noen mening, men UNE har tatt en del valg for å redusere problemet.

For å hindre identifisering, er både navnet, fødselsdato og saksnummer fjernet. Tidspunktet for vedtaket er oppgitt med kun måned og år. Bare et kort sammendrag legges ut, ikke det fullstendig vedtaket.

- Rutinene rundt innlegging er laget med tanke på å hindre koblinger mot saker hvor klagers identitet er kjent. Dessuten kommer vi aldri til å bekrefte eller avkrefte at en sak i basen er identisk med en sak med kjent identitet, forsikrer Terje Sjeggestad.

Basen er tilgjengelig på une.no under menyvalget "praksis" øverst på siden.

Kontaktpersoner i UNE:
Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf. 21 08 50 14, mobiltlf. 415 70 246