Gå direkte til innhold

UNE omorganiserer

Pressemelding 12.08.2002:

Fra og med mandag 12. august 2002 er UNEs juridiske avdeling (JURA) omorganisert. En ny seksjon for andre saker enn asylsaker er opprettet.

 

Asylsaker og andre saker etter utlendingsloven vil ikke lenger bli behandlet i samme seksjon, og det blir også foretatt endringer med hensyn til seksjonsmessig inndeling etter land.

Andre saker etter utlendingsloven som omfatter; familiegjenforening, arbeidstillatelser, oppholdstillatelser, bosettingstillatelser, visum, utvisning og bortvisning vil heretter bli behandlet i Oppholdsseksjonen.

Ved å etablere en egen seksjon for alle saker som ikke handler om asyl, ønsker UNE å realisere gevinster både når det gjelder effektivitet og likebehandling.

Når det gjelder asylsakene, så er disse for mange og for arbeidskrevende til å kunne behandles i en enkelt organisatorisk enhet. Det vil derfor være fire seksjoner (hittil har det vært fem) som arbeider med asylsaker, og det vil bli etter en ny landinndeling. Den nye inndelingen vil, på en bedre måte enn i dag, sørge for at hver seksjon har en balansert portefølje med hensyn til fordelingen mellom på den ene siden tunge og arbeidskrevende asylsaker som forberedes for nemndledere og nemndmøter, og på den andre siden enklere asylsaker som kan avgjøres i sekretariatet.

Heretter vil JURA ha følgende fem seksjoner:

Oppholdsseksjonen (O1): Familiegjenforening, arbeidstillatelser, oppholdstillatelser, bosettingstillatelser, visum, utvisning og bortvisning - alle landområder.

Asylseksjon 1 (A1): Asylsaker fra Jugoslavia, Makedonia og Albania.

Asylseksjon 2 (A2): Asylsaker fra Amerika, tidligere Sovjetrepublikker og Europa minus de land som er nevnt spesielt under asylseksjon 1,3 og 4.

Asylseksjon 3 (A3): Asylsaker fra Iran, Irak, Tyrkia, Oseania og Asia minus de landområder som er nevnt spesielt under asylseksjon 2 og 4.

Asylseksjon 4 (A4): Asylsaker fra Afrika, Bosnia, Kroatia og Midtøsten minus Iran og Irak.

Ved endringer i inngående saksportefølje vil UNE kunne komme til å overføre land fra en asylseksjon til en annen. Hvilken asylseksjon som til enhver tid arbeider med et konkret land, vil det finnes informasjon om på UNEs internettsider med adresse une.no.

Kontaktpersoner i Utlendingsnemnda:

Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf. 210 85014, mobiltlf. 415 70246