Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger UNE stopper behandlingen av Irak-saker

UNE stopper behandlingen av Irak-saker

På bakgrunn av den spente og uavklarte situasjonen, har Utlendingsnemnda (UNE) midlertidig stoppet behandlingen av sine asylsaker som gjelder irakere.

 

Pressemelding 06.03.2006

Beslutningen innebærer at UNE den nærmeste tiden ikke vil fatte nye vedtak i slike saker. Unntaket er at UNE fortsatt vil behandle Irak-saker som omfattes av Dublin-konvensjonen eller første asylland-regelen.

Når det gjelder irakere som tidligere har fått avslag i UNE, er plikten til å forlate Norge midlertidig suspendert (med samme unntak). Dette innebærer at de inntil videre ikke plikter å rette seg etter det avslaget de tidligere har fått.

UNEs beslutning bygger ikke på noen særskilt informasjon om krigsfare ut over det som er offentlig kjent. Beslutningen er utelukkende basert på at det foreligger en usikker situasjon.