Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger UNE stopper overføring til Hellas i medhold av Dublin II- forordningen

UNE stopper overføring til Hellas i medhold av Dublin II- forordningen

Pressemelding  07.02.2008:
På bakgrunn av den senere tids informasjon om mulige krenkelser av asylsøkeres rettigheter i Hellas, samt behovet for mer informasjon om situasjonen for asylsøkere i landet, har Utlendingsnemnda (UNE) inntil videre stoppet overføringer til Hellas i medhold av Dublin II-forordningen.

Beslutningen innebærer at UNE inntil ny informasjon om situasjonen er innhentet og vurdert, ikke vil fatte vedtak i asylsaker der klageren ellers ville blitt returnert til Hellas i medhold av Dublin II- forordningen, med sikte på realitetsbehandling av asylsøknaden der.

Når det gjelder asylsøkere som tidligere har fått avslag av UNE og som skulle ha returnert til Hellas i medhold av Dublin II- forordningen, er plikten til å forlate Norge inntil videre suspendert. Dette innebærer at disse inntil videre ikke plikter å rette seg etter UNEs tidligere vedtak om retur til Hellas. Politiet er dessuten instruert om inntil videre ikke å uttransportere asylsøkere som nevnt til Hellas.

Kontaktperson i UNE: Direktør Terje Sjeggestad, tlf. 90055384