Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Utlendingsnemnda ikke lei av bispekritikk

Utlendingsnemnda ikke lei av bispekritikk

NRK Tekst-TV har i dag tidlig, antagelig sitert fra NTB, viderebragt en melding med et fullstendig feilaktig innhold. Det står blant annet:

Pressemelding 06.02.2004

"Utlendingsnemnda er lei av å få kritikk fra biskopene. I et brev til Bispemøtet ber UDI biskopene dempe sine meninger i utlendingssaker."

Dette er overhode ikke riktig. Foruten sammenblandingen med UDI - forkortelsen på Utlendingsnemnda er UNE - har vi uttrykt full respekt for biskopenes rett til både å ha meninger og utøve kritikk. Vi har tydelig framholdt deres engasjement som fortjenstfullt.

Det vi har gjort, er å invitere biskopene til dialog og forklart dem hvilken form kritikk må gis dersom UNE skal kunne forholde seg til den. Vi har forklart at den må være mer konkret og resonnerende dersom den eventuelt skal kunne ha en påvirkningskraft overfor UNEs beslutningsfattere.

Brevet til biskopene vil i dag bli lagt ut på UNEs websider slik at enhver kan etterprøve påstandene om hva brevet inneholder.