Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt For pressen Pressemeldinger Utlendingsnemnda på nett

Utlendingsnemnda på nett

PRESSEMELDING 12.03.2001:

Etter to måneders drift åpnet den nye Utlendingsnemnda (UNE) sine hjemmesider på internett på adressen www.une.no. UNE behandler klager over avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og vil gjennom de nye hjemmesidene formidle informasjon til så vel klagere, advokater og nemndmedlemmer som media, interesseorganisasjoner og omverdenen for øvrig.

Det har vært prioritert høyt å få åpnet hjemmesidene så raskt som mulig, men det gjenstår mye arbeid før de har den ønskede nytteverdien for alle brukere og målgrupper. De ulike behovene utover det som hittil er lagt inn, vil bli ivaretatt gjennom det videre arbeidet med sidene i tiden som kommer.

Viktigst av det som ennå ikke er på plass, er basisinformasjon for klagere på viktige fremmedspråk. Andre hensyn som vil bli ivaretatt etter hvert, går på målformer, tilpasning til flere typer nettlesere og tilrettelegging for synshemmede.

Kontaktperson: Informasjonssjef Bjørn Lyster, tlf. 2108 5014, mobiltlf. 415 70 246.