Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Den avtroppende ”mytterist”

Den avtroppende ”mytterist”

Tilsvar av Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda. Publisert i Dagbladet 8. juni 2012.

ASYLPOLITIKK: I en lederartikkel 2. juni under overskriften ”Mytteristen i UNE” beskylder Dagbladet undertegnede for å være en som ”ikke ønsker å la barna få bli” og for å ”avsløre politisk holdning”, ”komme med et siste stikk” til regjeringen og slå ”et slag i trynet” på SV. Bakgrunnen er mine faglig-baserte svar på spørsmål fra media om hvordan UNE styres politisk etter rammebetingelser fastsatt av Stortinget.

Sterk kost for en byråkrat, men kanskje ikke så underlig? I 2007 hadde Dagbladet to lederartikler om undertegnede. I den første sto det: ”Debattglade embetsmenn trenger vi ikke. Og i den løpende politiske debatt bør de ikke delta”. Fem måneder senere skrev samme avis: ”Terje Sjeggestad, som er direktør i UNE, bør oftere påpeke konsekvensene av myndighetenes strutsepolitikk”.

I en etterfølgende samtale klargjorde sjefredaktøren at det selvsagt var det sistnevnte som var avisas egentlige syn. Men tydeligvis ikke nå når regjeringens budskap hadde et innhold Dagbladet var enige i. Mon tro om ikke Dagbladets prinsipielle syn egentlig er at UNE-direktøren bare bør si ifra de gangene Dagbladet og direktøren er enige?

Mitt hovedbudskap denne gang var at uttalelser i den bebudede stortingsmeldingen om ”Barn på flukt” vil være interessant lesning for våre flere hundre uavhengige beslutningstakere, at slike uttalelser vil inngå som en blant flere rettskilder når reglene skal anvendes i asylsaker med barn, men at en stortingsmelding ikke er blant rettskildene med høyest rang når den ikke følges opp av endringer i lov eller forskrift.

Dagbladet presterer å tolke mitt budskap slik: ”Dette er ikke en som ønsker å la barna bli”. Hva!? Jeg har ikke med ett eneste ord uttrykt noen mening om hvem og hvor mange barn som bør få bli. Jeg har derimot påpekt hvilke virkemidler loven sier må brukes dersom man vil styre UNEs beslutningstakere. I en kronikk i fjor oppfordret jeg til at regjeringen vurderte å endre utlendingsforskriften dersom man ønsket endringer for disse barna. Kronikken ble for øvrig først tilbudt Dagbladet, som valgte ikke å gi den spalteplass.

Fagdepartementet har i alle år ønsket at UNE skal bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt, men så er det selvsagt slik at også faktabeskrivelser kan være følsomme. I min rolle som direktør for et faglig uavhengig organ har jeg imidlertid sett det som riktig ikke å la politisk-taktiske følsomhetshensyn styre når og hvordan UNE bør uttale seg om faglige spørsmål på et krevende politikkområde. I en annen og mer ordinær embetsmannsrolle ville selvsagt valget ha vært et annet.

Dagbladet setter sin lit til UNEs nye direktør når undertegnedes forlengede åremål snart utløper. Det er hyggelig. Men også en ny direktør må forholde seg til sine rammebetingelser og vil derfor – i likhet med statsråden og sin forgjenger i direktørstolen - ikke kunne instruere de uavhengige beslutningstakerne når de med loven og forskriften i hånd skal avgjøre den enkelte barnefamilies sak.