Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Fortsatt tilsløring fra NOAS

Fortsatt tilsløring fra NOAS

Jeg må få tillate meg et hjertesukk i anledning innlegget til generalsekretær Morten Tjessem i NOAS i Aftenposten 31. mars. Temaet er, som Tjessem selv skriver, at NOAS ”lenge har beklaget at utlendingsmyndighetene gir oppholdstillatelse på humanitært grunnlag til personer som egentlig kvalifiserer til flyktningstatus”. Hvorfor kan ikke NOAS - heller ikke ved denne anledningen - anerkjenne at utviklingen faktisk har gått i den retning de selv ønsker?

 

Det er et faktum at det i det siste har vært innvilget asyl til en større andel av dem som enten får asyl eller opphold på humanitært grunnlag. I 2002 var summen av disse to oppholdsgrunnlagene på 3621 personer. Av disse fikk 342 asyl, altså 9,4 prosent. Det er denne ”brøkdelen” som er kjernen i problemstillingen. Og den øker da, ikke sant NOAS? Tallrekken for disse prosentene fra de lå på sitt laveste i 1996 er 0,7 - 2,4 - 4,2 - 5,6 - 3,1 - 6,4 og altså 9,4 prosent i 2002.

Jeg etterlyser fortsatt at retorikken fra NOAS reflekterer denne utviklingen. De står selvfølgelig fritt til å mene at den ikke har gått langt nok ennå, og som de påpeker skjer det prosesser der nettopp dette blir vurdert. Men det at de vil ha større bevegelse i samme retning, burde ikke være noen grunn til å tilsløre en utvikling som rent faktisk har skjedd og som de selv lenge har etterspurt.

Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda
Publisert i Aftenposten 02.05.03