Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Hva er det biskopene slår tilbake mot?

Hva er det biskopene slår tilbake mot?


Utlendingsnemnda (UNE) har i et brev til biskopene skrevet at deres engasjement i utlendingssaker er fortjenstfullt, at de har en selvsagt rett til å ytre seg, forklart litt om hvordan de kan påvirke feltet (dersom det er deres intensjon) og invitert til dialog og besøk i UNE. Deretter har biskopene takket ja til dialogen, og dato for besøk i UNE er fastlagt.

Det eneste i UNEs brev som kan forstås som kritikk, er påpekingen av det uhensiktsmessige i å bruke sterke og følelsesladede ord når man ikke konkretiserer hva man kritiserer. I den forbindelse brukte vi som eksempel et utsagn fra biskopen i Hamar der hun hadde brukt uttrykk som ”barbarisk og umoralsk” uten å tydeliggjøre hva hun mente. Biskop Köhn har i en etterfølgende radiodebatt gått langt i å beklage ordvalget.

Klassekampen har ved to anledninger skrevet om UNEs brev til biskopene. Under overskriften: ”Biskopene slår tilbake” 12. februar hevder avisen at biskopene hadde tilbakevist kritikk fra UNE. 17. februar følger avisen opp sin tidligere dekning ved å intervjue KrFs nye leder Dagfinn Høybråten, og selv om hovedtemaet i artikkelen handler om noe annet, gjentas påstanden om at biskopene har slått tilbake mot kritikken fra UNE.

For oss blir dette uforståelig. Hva er det biskopene skal ha slått tilbake mot? Er det mot dialog eller mot at UNE ber om systematisk og resonnerende kritikk? Nei! ”Bispemøtet merker seg med glede den vilje til dialog om nemndas forvaltningspraksis som uttrykkes i brevet,” skriver biskopene i sitt svar.

Det bispekollegiet derimot har presisert, er at de vil fortsette å uttale seg til media om enkeltsaker. Men det har UNE aldri har bedt dem om å la være, bare presisert at ubegrunnede kraftsalver i media ikke er den mest hensiktsmessige formen dersom målet er å påvirke UNEs beslutningsfattere. Det er altså grunn til å tro at det er Klassekampens behov for tabloide overskrifter som ligger bak når avisa melder at ”Biskopene slår tilbake”.

Terje Sjeggestad,
direktør i Utlendingsnemnda

Innlegg publisert i Klassekampen 23.02.04