Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Mangelfull kildekritikk i Dar-saken

Mangelfull kildekritikk i Dar-saken

Av TERJE SJEGGESTAD, direktør i Utlendingsnemnda (UNE)

Oppholdstillatelse. Aftenposten skrev 2. april om Nadeem Dar, som fikk komme tilbake til Norge etter at Utlendingsnemnda (UNE) har tatt til følge en omgjøringsanmodning i asylsaken hans. Avisen brukte uttrykket "Full retrett fra Utlendingsnemnda", noe det ikke er dekning for.

Aftenposten var i kontakt med UNE dagen før artikkelen kom på trykk. Vår nemndleder fortalte at Dars advokat hadde avslått å oppheve UNEs taushetsplikt, slik at UNE var avskåret fra å gi en nærmere redegjørelse for omstendighetene i saken. Vår nemndleder spurte om Aftenposten hadde fått lese hele vedtaket, og avisens svar var at de hadde fått noe av vedtaket, men ikke hele.

Hadde Aftenposten lest hele vedtaket, ville de blant annet sett at UNE ikke på noe punkt har revurdert tidligere konklusjoner. Hvor er da retretten, Aftenposten?

Etter at flere aviser hadde skrevet om saken og UNE hadde påpekt at de dekket en sak de ble hindret innsyn i, ble UNE mandag ettermiddag likevel delvis fritatt for taushetsplikten. Vi oversender derfor til Aftenposten et grunnlag å dekke saken på som de burde hatt allerede lørdag.

I mellomtiden vil vi understreke at det er nye omstendigheter som gjør at saken nå er innvilget. Kort fortalt ble det i desember, altså etter at han i september ble sendt ut av Norge, innledet etterforskning mot Dar for en straffbar handling med strafferamme på 3 år og bøter. Omstendighetene rundt hvordan etterforskningen ble satt i gang og hvordan Dar ble gjort kjent med dette, gjør at UNE finner det overveiende sannsynlig at Dar selv har stått bak anmeldelsen.

Oppholdstillatelse i Norge er gitt fordi det ikke lenger kan utelukkes at Dar risikerer å bli utsatt for urettmessig strafforfølging. Men ut fra opplysningene i saken er risikoen for forfølgelse liten. For eksempel er det ingen ting som tyder på at Dar har hatt problemer hverken med innreise til eller utreise fra Pakistan, og han skaffet seg nytt pakistansk pass så sent som 27. februar i år.

Publisert i Aftenposten 04.04.2006