Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Merkelig NOAS-innlegg

Merkelig NOAS-innlegg

Generalsekretær Morten Tjessem i NOAS mener i VG 12/2 at undertegnede har tatt utgangspunkt i gal enkeltsak da jeg 7/2 skrev om asylsøkere som kommer til Norge for å få medisinsk behandling, og ikke for å få beskyttelse. Jeg fastholder imidlertid at eksemplet er illustrerende.

NOAS er formodentlig enig i at det sentrale ved søknad om asyl er beskyttelsesbehov i framtida , og ikke behandlingsbehov for helselidelser. I den aktuelle saken er det ikke anført noe beskyttelsesbehov som faller inn under flyktningkonvensjonen eller utlendingslovens beskyttelsesbestemmelser.

Og i motsetning til hva det gis inntrykk av i Tjessems innlegg, fikk klageren sin asylsøknad behandlet i henhold til regelverk og praksis for asylsaker, inklusive praksis for opphold på humanitært grunnlag ved sterke menneskelige hensyn. Men det endte altså med avslag.

Utlendingsnemnda (UNE) henviste ham ikke til å søke oppholdstillatelse fra hjemlandet, slik Tjessem uriktig påstår, men gjorde oppmerksom på at det vil være opp til Utlendingsdirektoratet (UDI) å avgjøre om han kan oppholde seg i Norge hvis han framsetter ny søknad om oppholdstillatelse herfra. Når hans asylsak endte med avslag, mener vel ikke NOAS at det var galt å vise til muligheten for at han deretter kunne fremme en søknad om oppholdstillatelse etter den bestemmelsen som gjelder for ønske om behandling?

Tjessem gjør et poeng av at klageren under asylintervjuet opplyste å ha blitt traumatisert på grunn av opplevelser under krigen. Klageren kom imidlertid til Norge i 2002, tre år etter at krigen i Kosovo sluttet. Hovedpersonen og hans advokat har overfor UNE selv framhevet behandlingsbehovet for hans fysiske funksjonshemming. De har ikke framlagt legeuttalelse eller gitt andre opplysninger som tilsier at klageren i tillegg har et psykisk helseproblem. Forholdet tilsier forøvrig ikke at han risikerer forfølgelse ved retur til hjemlandet.

Det mest uheldige med Tjessems innlegg er ikke at han tilslører hva enkeltsaken handler om. Mer uheldig er det at en diskusjon om enkeltsakens innhold tilslører den mye bredere debatten som var mitt hovedanliggende.

For debatten om hvilke regler som bør gjelde for syke og funksjonshemmede som ønsker seg til Norge for å få behandling, blir ikke mer eller mindre viktig avhengig av om det er Tjessem eller undertegnede som framstiller denne enkeltsaken riktig.

Replikk i VG 19.02.04 av Direktør Terje Sjeggestad i Utlendingsnemnda