Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Opphold til Taliban?

Opphold til Taliban?

Aftenposten gjør noen fjær til fem høns, og deretter reagerer en rekke aktører som om de har sett et helt hønsehus. Så la meg gjøre det helt klart: Utlendingsnemnda (UNE) har ikke gitt opphold til noen personer hvor det er lagt til grunn at vedkommende har hatt sentral tilknytning til Taliban. Dette visste Aftenposten da de likevel inviterte politikerne til å uttale seg på sitt eget medieskapte grunnlag.

Av Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda

Det er to ting som gjør at Aftenposten får leserne til å tro at UNE har gitt tillatelser som i virkeligheten ikke er gitt. Det ene er en egen og urimelig vid definisjon av hvem som kan omtales som ”talibaner”, og det andre er å tro på det avisa kaller ”innrømmelser”, men som UNEs beslutningstakere har sett på som taktisk usanne forklaringer. La meg ta de to tingene i rekkefølge!

UNE har ikke bekreftet. Aftenposten skrev i sin første artikkel 20. mai at ”UNE bekrefter at et ukjent antall talibanere har fått opphold i Norge.” Nei, det har absolutt ikke UNE bekreftet. Tvert imot hadde Aftenposten mottatt følgende skriftlige uttalelse fra oss: ”UNE har ikke gitt opphold til noen person hvor det er lagt til grunn at vedkommende har hatt noen sentral tilknytning til Taliban.” Vi ba derfor Aftenposten korrigere sin påstand om hva UNE hadde bekreftet.

Hva er svaret fra Aftenposten? Jo, de forklarer oss at de definerer "talibaner" som en person med tilknytning til Taliban, som har jobbet for Taliban og utført oppgaver for Taliban. Da er det ikke rart at artikkelen kan bære galt av sted. Taliban var makthavere i Afghanistan i flere år, og det er derfor ikke til å unngå at store deler av sivilbefolkningen hadde en eller annen tilknytning til Taliban, jobbet for Taliban eller utførte oppgaver for Taliban. Det kunne skje med eller uten betaling, frivillig eller under tvang.

Vi kan fastslå: Ingen har fått opphold av UNE fordi de har påberopt seg, eller hatt, talibantilknytning. Og ingen med sentral talibantilknytning har fått opphold av UNE. Hvem har da UNE gitt tillatelser? Jo, i noen tilfeller er det gitt opphold til personer med perifer tilknytning, som for eksempel kan være at de har vært kurerer eller latt talibanmedlemmer sove i huset sitt. Det er derimot ikke gitt tillatelser til torturister, krigere eller krigsforbrytere, som politiske og andre aktører bygger på i etterfølgende kommentarer.

Lite troverdig. Hva da med ham som hadde ”innrømmet” at han var torturist? Jo, han er en av flere som har forklart at de har hatt en type tilknytning til Taliban som ville gjort dem utsatt for represalier ved eventuell retur. De har ment at fare for slike represalier ville kunne styrke deres sak. Men etter endel naturlige kontrollspørsmål viser disse forklaringene seg oftest å være lite troverdige. Det gjelder også Aftenpostens eksempel, som er en mann som påsto at han hadde vært med på å arrestere og torturere lokale kommandanter som sto i opposisjon til Taliban. Etter en grundig utspørring trodde UNEs beslutningstakere rett og slett ikke på ham.

Hva så hvis UNE hadde fått til behandling klagesaker fra personer som virkelig er torturister, terrorister eller krigsforbrytere? Jo, da har Flyktningkonvensjonen en eksklusjonsparagraf som åpner for likevel ikke å gi beskyttelse i Norge. Men det er altså ikke den type innhold i de klagene UNE har tatt til følge.

Offentlige baser. Det Aftenposten skriver at de ”avslører” er for øvrig hentet fra sammendrag i UNEs offentlige praksisbase på web, hvor hvem som helst kan søke på ordet ”Taliban”. ”Avsløringen” bygger altså på noe UNE selv har publisert, og den som ønsker kan selv lese alt, for deretter å vurdere om det er Aftenpostens artikler eller dette innlegget som refererer best hvilke tillatelser som faktisk er gitt. Jeg imøteser med trygghet den type etterprøving.

Innlegg av dir. Terje Sjeggestad publisert i Aftenposten 23. mai 2009