Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Politikk, valg og enkeltsaker

Politikk, valg og enkeltsaker

Når NRK- og TV2-nyhetene presenterer enkeltskjebner på utlendingsfeltet, kan det synes som om man systematisk underslår opplysninger som trekker i motsatt retning av følelsene redaksjonene inviterer til. Det hjelper ikke en gang at det samtidig er valgkamp hvor hete temaer er nettopp dilemmaer de samme enkeltsakene kunne illustrere.

Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda (UNE)

Avslag til ID-løse asylsøkere, maner den ene politikeren etter den andre. Ut med dem som ikke samarbeider om å avklare sin egen identitet, hører vi. Men også ID-løse har barn, og barna har jo ikke skyld i foreldrenes manglende vilje til å fortelle sanne historier om egen identitet og bakgrunn.

Skjuler identiteten

Dette dilemmaet kunne NRK Dagsrevyen illustrert i saken om niårige Simon og faren hans, som etter halvannet år i Florø ble sendt tilbake til Italia for å få asylsaken sin behandlet der. Dekningen problematiserte at Norge har brukt den såkalte Dublin-forordningen til å la saken bli avgjort i det første europeiske landet far og sønn kom til.

Men TV-seerne har ikke fått vite at Simons far i tillegg er utvist for brudd på utlendingsloven.

Han kunne vært brukt som ett konkret eksempel på en som prøvde å bløffe seg til opphold i Norge ved å oppgi falsk identitet og usann asylhistorie.
 
Jeg vil ikke på noen måte stemple NRKs dekning som uviktig, tvert imot.

Det er selvfølgelig verd noen reportasjer å vise forholdene for asylsøkere i Italia og problematisere at Norge sender barn tilbake dit.

Men hvorfor ikke også fortelle at enkeltsaken er et eksempel på ett av de mest omtalte temaene i valgsendingene på samme kanal, nemlig asylsøkere som skjuler identiteten sin?

Ukjent sted

Andre politiske krav i valgkampen har vært raskest mulig retur av asylsøkere uten beskyttelsesbehov. Hvis motivet er et bedre liv i Norge må vi verne om asylinstituttet og sende dem hjem, hører vi.

Vel og bra, men vanskelig i møtet med virkeligheten. Noen trekker sakene sine ut gjennom aldri å forholde seg til utreiseplikten de har etter endelig avslag, samtidig som de vanskeliggjør tvangsreturer gjennom å skjule seg på ukjent sted.
 
Mens NRK Dagsrevyen tett opp mot valget viste oss Simon og faren hans, tok TV2-nyhetene fatt i en familie fra Sri Lanka med en alvorlig syk 2-åring.

Seerne får høre om moren som allerede for åtte år siden fortalte om kjønnsbasert forfølgelse og ble premiert med en likestillingspris for dette.

Vi får vite at lille Rebeka har en stoffskiftesykdom som hun trenger livslang behandling for, og flere politikere kritiserer at saken ikke er løst for lenge siden, underforstått ved å gi dem opphold i Norge.

Avslag

Det TV2 ikke foreteller er at både mor og far hadde endelig avslag og plikt til å reise hjem allerede etter kort tid i Norge, etter avslag i Utlendingsdirektoratet (UDI) og deretter Justisdepartementet, det vil si før Utlendingsnemnda (UNE) ble opprettet i 2001.

Deretter har både mor og far tapt i retten, etter å ha saksøkt Staten, og de har fått behandlet en rekke omgjøringsanmodninger i UNE. TV2 forteller heller ikke at verken utlendingsmyndighetene eller domstolen har trodd på mors anførte asylgrunnlag, så hun anses altså ikke som noe offer for kjønnsbasert forfølgelse.

Det fortelles heller ikke at den norske ambassaden på Sri Lanka har funnet behandlingsmuligheter for barnet både på offentlig og privat sykehus, med spesialavdelinger med godt utdannet personale og med tilgang til de samme medisinene som hun får i Norge.

Liknende saker

Heller ikke TV2s dekning er uviktig.

Men igjen kan man spørre hvorfor enkeltsaken ikke kobles til temaene i samme kanals valgkampdekning. For her er en familie som aldri har reist hjem som de har vært forpliktet til, som lever i skjul for ikke å bli sendt ut av politiet og som har fått asylsakene sine vurdert en rekke ganger av mange instanser uten at noen har funnet noe beskyttelsesbehov.
 
Politikk er viktig, og valgkamp er arenaen for å søke støtte fra folket til den politikken man vil føre.

Det er bra om Simon (9) og Rebeka (2) berører velgere og politikere. Det er politikernes rett og mulighet å lage regler som er mer imøtekommende også i tilfeller hvor foreldre skjuler ID, forteller usanne asylhistorier, ikke forholder seg til avslag eller gjemmer seg for politiet.

Men det er samtidig politikernes dilemma at det finnes mange i liknende situasjon som personene som blir omtalt på TV. Og det er vel et åpent spørsmål om de velgerne som lar seg berøre av TV-redaksjonenes enkeltsaker, også ønsker den politikken som ville gitt videre opphold i Norge i alle andre liknende saker.

Kronikk av dir. Terje Sjeggestad publisert i VG 21. september 2009