Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Professoralt sitatfusk om Utlendingsnemnda

Professoralt sitatfusk om Utlendingsnemnda

I en replikk i Dagbladet 23. mai bedriver professorene Kristoffer Gjötterud og Arnulf Kolstad det groveste sitatfusk jeg har sett på trykk. Alternativt har de svart på noe de har lest så dårlig eller forutinntatt at de har oversett ordet ”ikke”.

Mellom to anførselstegn som skal angi at det er et ordrett sitat, tillegger de meg følgende utsagn om Utlendingsnemnda (UNE): ”I saker som inneholder vesentlige tvilsspørsmål, kan nemndlederen ta avgjørelsen alene”. Replikken de svarer på, sto i Dagbladet 2. mai, og der skriver jeg det stikk motsatte. Det står: ”Når saken ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål, kan nemndlederen ta avgjørelsen alene.”

Mitt utsagn i den aktuelle replikken gir ikke uttrykk for min, men Stortingets mening. At nemndlederne i UNE har fått en slik oppgave framgår direkte av lovteksten.

Professorene gjør i tillegg et poeng av at UNE under min ledelse utvikler en, etter deres mening, kritikkverdig praksis for når vedtak i asylsaker fattes i nemndmøte og når nemndleder avgjør alene. Dette er et uredelig retorisk grep. De regjeringsoppnevnte nemndlederne med dommerkompetanse gjør selvfølgelig de selvstendige vurderingene loven tilsier at de skal ta. I dette inngår at nemndlederen i den enkelte sak tar stilling til valg av behandlingsform. Etter loven kan nemndlederens avgjørelse ikke påklages, og direktøren har ingen rett til å overprøve avgjørelsen.

Gjötterud og Kolstad synes å mene at alle asylsaker burde behandles i nemndmøte, også saker der nemndlederen ikke finner vesentlige tvilsspørsmål. Men det har altså ikke Stortinget ment da det utformet regelverket. De to professorene burde være redelige nok til å innrømme at det er selve utlendingsloven de er kritiske til og eventuelt ta bryet med å arbeide for å endre denne.

Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda
Publisert i Dagbladet 17.06.2001