Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Rollebytter i utlendingsforvaltningen

Rollebytter i utlendingsforvaltningen

I Aftenposten 3. september kritiserer advokat Trond Romstad saksbehandlingen under et nemndmøte i Utlendingsnemnda (UNE). Å besvare de deler av Romstads kritikk som handler om likheter og ulikheter mellom UNE og en domstol, ville nødvendiggjøre et svar i full kronikkstørrelse. Det lar vi være i denne omgang. Romstad kommer imidlertid med et ufint personangrep på en navngitt landrådgiver, og det kan ikke få stå uimotsagt.

Romstad forutsetter at en rådgiver som tidligere har jobbet for UDI og Justisdepartementet, per definisjon ikke kan løsrive seg fra tidligere roller når han blir ansatt i UNE. Advokaten forutsetter altså at det er umulig å endre rolleforståelse – og dermed gjøre den jobben man blir satt til – når man bytter arbeidsgiver innen utlendingsforvaltningen. Men hvorfor i all verden skulle det være så umulig?

Som jurist og advokat burde Romstad selv sett det urimelige i et slikt utgangspunkt. Innenfor domstolene er det jo helt vanlig at jurister i løpet av en karriere kan veksle mellom roller som politi, advokat og dommer. Og selv i en og samme advokatpraksis kan man oppleve at nye saker gir nye roller i forhold til aktører man har forholdt seg til tidligere. Man forutsetter at den enkelte jurist kan takle dette profesjonelt ved alltid å ha stor bevissthet på egen rolle.

Medarbeidere i UNEs sekretariat har som oppgave å bidra til å opplyse saker på vegne av klageinstansen UNE – ikke på vegne av førsteinstansen UDI eller den tidligere klageinstansen Justisdepartementet. Dette er de bevisste på! At vi blant våre ansatte også har personer som har hatt andre roller hos tidligere arbeidsgivere, burde derfor ikke avstedkomme den type mistenkeliggjøring som Romstad presterer i Aftenposten.

Av Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda
Publisert i Aftenposten 06.09.01