Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Schjatvets manglende åpenhet

Schjatvets manglende åpenhet

 Advokat Cecilie Schjatvet forsøker i et innlegg i Aftenposten 7. april å tilsløre det faktum at hun i den såkalte Dar-saken i flere dager ga kommentarer og selektiv informasjon til mediene, uten samtidig å la Utlendingsnemnda (UNE) få vise frem begrunnelsen for vedtaket. Følgende er rene fakta om åpenhet og lukkethet:

 

av Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda (UNE)

Samtidig med at Schjatvet fikk oversendt UNEs vedtak 31. mars, ble hun spurt om UNE kunne bli løst fra taushetsplikten. Senere samme dag ble dette spørsmålet purret opp muntlig, og Schjatvets svar var et kontant "nei".

Samme helg kommenterte Dar og Schjatvet saken i flere aviser, og de journalistene vi spurte, ga uttrykk for at advokaten ikke hadde latt dem få kopi av (hele) UNEs vedtak. Fra en journalist i en av landets største aviser har vi dessuten flere mailer der journalisten beklager seg over at Schjatvet er uvillig til å oversende vedtaket.

Først sent på dagen 3. april, dvs. mer enn tre døgn etter at vi ba om det og etter diverse medieomtaler, ble UNE løst fra taushetsplikten. Det burde derfor være hevet over diskusjon at UNE i denne saken ønsket å vise en åpenhet som ble vanskeliggjort av Schjatvets ønske om selv å kontrollere den informasjon offentligheten fikk om saken da den hadde nyhetens interesse.

Publisert i Aftenposten 11.04.06