Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Sikkerhet for irakske asylsøkere

Sikkerhet for irakske asylsøkere

Av Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda

I et oppslag i Aftenposten 31. mars kritiserer Amnesty at utlendingsmyndighetene i februar besluttet å stoppe behandlingen av alle asylsøknader fra irakere. Informasjonssjef John Peder Egenæs tar kraftig i: Det er nesten litt kynisk. Man spekulerer i at de britiske og amerikanske styrker tar over og at man kan begynne å sende disse folkene hjem.

Bakgrunnen for utlendingsmyndighetenes beslutning er heldigvis en helt annen enn de kyniske spekulasjoner Egenæs plasserer i beslutningsfatternes hoder. Noen uker før Irak-krigen brøt ut oppfattet Utlendingsnemnda (UNE) situasjonen som så spent og uavklart at vi ikke lenger fant det riktig å opprettholde den plikten til å reise ut av Norge som mange hundre irakere hadde etter tidligere å ha fått endelige asylavslag her i landet.

Hensikten var altså å forhindre at de som hadde oppholdt seg ulovlig i landet - ofte i lang tid - skulle risikere å bli rammet av en mulig krigssituasjon dersom de i en usikker fase likevel skulle velge å etterkomme utreiseplikten og reise til hjemlandet. Av hensyn til den spente og uavklarte situasjonen besluttet UNE samtidig midlertidig å stanse behandlingen av klager fra irakere med asylavslag i Utlendingsdirektoratet. Med bakgrunn i UNEs beslutning traff direktoratet tilsvarende beslutning når det gjaldt ubehandlede asylsøknader fra irakere.

Man skulle trodd at Amnesty ville se det som positivt at Norge, så langt jeg har brakt i erfaring, var det første blant vesteuropeiske land til å ivareta irakeres sikkerhet på denne måte, og det uten å legge avgjørende vekt på muligheten for at beslutningen kunne føre til en økning i tilstrømningen av irakere med asylavslag fra andre land.

Etter den norske beslutningen har da også verdens fremste flytningebeskytter, FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), gått ut med en anbefaling til samtlige land om å stanse tvangsreturer til Irak i tre måneder. Dette er selvsagt en anbefaling UNE ikke har problemer med å følge.

(Publisert i Aftenposten 5. april 2003)