Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Sitatfusk om kirkeasyl

Sitatfusk om kirkeasyl

Av informasjonssjef Bjørn Lyster, Utlendingsnemnda

Utlendingsnemnda (UNE) er gjort oppmerksom på en artikkel i Tidens Krav 23. februar i år. Den aktuelle saken er en kirkeasylsak fra Tingvoll, og blant intervjuobjektene er rettshjelper Line Evensen, for øvrig uriktig omtalt som advokat. Artikkelen inneholder en grovt feilaktig gjengivelse av UNEs vedtak.

Både avisa og rettshjelperen de har intervjuet er selvfølgelig i sin fulle rett til å være uenige i det vedtaket UNE har fattet i den aktuelle enkeltsaken. Men man burde være ryddigere i sin omgang med fakta. La oss illustrere det manglende presisjonsnivået ved å se på de generelle beskrivelsene av hvordan UNE håndterer kirkeasyl. Disse delene av vedtaket kan dessuten siteres uten at spørsmålet om taushetsplikt på noen måte blir aktualisert.

Slik utlegges vedtaket i Tidens Krav:

"I begrunnelsen står det: "Vi kan ikke gi kirkeasylanter opphold for det vil undergrave hele asylinstituttet". Hvorfor ber en da asylantene om å møte personlig for å legge fram sin sak i utlendingsnemnda, når en på forhånd har bestemt seg for å sende dem ut av landet fordi de har gått i kirkeasyl. Dette henger rett og slett ikke på greip, sier Line Evensen."

Her er det som rent faktisk står i UNEs vedtak:

"Det kan være et uheldig signal å gi hvis man alltid gir etter i saker om kirkeasyl. Det vil kunne undergrave hele asylinstituttet og vil kunne bidra til at enda flere barn må innfinne seg i en situasjon hvor de befinner seg i kirkeasyl. Et annet viktig hensyn er å unngå forskjellsbehandling i forhold til andre barnefamilier som har fått avslag på sine asylsøknader, og som har blitt returnert til hjemlandet. Det kan finnes kirkeasylsaker hvor disse hensyn må vike i forhold til sterke menneskelige hensyn. Dette kan gjelde saker med lange opphold i kirkeasyl, og hvor særlige helseforhold kan medføre at det er ingen annen løsning enn å gi oppholdstillatelse."

Kirkeasylsaken fra Tingvoll er en av ti saker UNE tok fram etter at kommunalministeren i slutten av november ba om at kirkeasylsaker ble prioritert. Hittil har sju av disse vært oppe i nemndmøte. Resultatene viser at fem har fått medhold og to har fått avslag. En påstand om at kirkeasylsaker skulle være avgjort i klagerens disfavør allerede før møtet, faller derfor på sin egen urimelighet.

Publisert i Tidens Krav 09.04.2002