Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Troen på Aftenposten

Troen på Aftenposten

Av Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda

UNE har ikke gitt opphold til Taliban-torturist.

VG-lederen 21. mai velger å bringe videre innholdet i Aftenpostens feilaktige og stort oppslåtte reportasje dagen før om at Utlendingsnemnda (UNE) har gitt opphold til en rekke talibanere.

”Torturist har fått opphold i Norge” lyder det over Aftenpostens førsteside, noe som får VG til å skrive at ”minst en av dem (talibanerne) har innrømmet at han drev med tortur i regi av Taliban”. På denne bakgrunn uttrykker VG ”stor forståelse for at norske Afghanistanveteraner reagerer med vantro”.

Ja, den reaksjonen har faktisk også undertegnede stor forståelse for – så lenge Afghanistanveteranene er prisgitt medievirkeligheten. Men faktum er at UNE aldri har gitt opphold til noen ”Taliban-torturist”. Tvert imot mente UNEs besluttende fagfolk og lekfolk – etter grundig utspørring av den omtalte afghaneren – at han manglet troverdighet og ikke snakket sant.

Flere afghanske asylsøkere har hevdet at de har en type tilknytning til Taliban som ville gjort dem utsatt for represalier ved retur til Afghanistan. De har ment at fare for slike represalier ville kunne styrke deres sak. Men forklaringene har oftest vist seg lite troverdige.

VG fortsetter: ” Mens norske soldater risikerer liv og lemmer i kampen mot Taliban har Norge blitt et fristed for flere aktive talibanere”. Nei, VG; tilliten til kollega Aftenposten har nok også her spilt dere et puss.

La meg fastslå: Ingen har fått opphold av UNE fordi de har påberopt seg, eller hatt, talibantilknytning. Ingen med sentral talibantilknytning har fått opphold av UNE. Og UNE har ikke gitt tillatelser til talibanske torturister, krigere eller krigsforbrytere, som politiske og andre aktører har bygget på i medieoppslag de siste dagene.

VG mener ”Aftenpostens avsløringer” viser at mullah Krekars sak ikke er enestående. Jo, den er nok det – i hvert fall om vi bygger på UNEs avgjørelser. Men det samme kan ikke sies om Aftenpostens ”avsløringer”. Det avisa skriver at de ”avslører” er nemlig hentet fra UNEs offentlige praksisbase på web, hvor hvem som helst kan søke på ordet ”Taliban”.

Innlegg av dir. Terje Sjeggestad publisert i VG 23. mai 2009