Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Uholdbar UNE-kritikk

Uholdbar UNE-kritikk

Det er ikke avgjørende for å få bosettingstillatelse i Norge om søkere har vært gift i 3 eller 6 år.

Av: Terje Sjeggestad Direktør i Utlendingsnemnda

Dagsavisen hevder på lederplass fredag at den vietnamesiske kvinnen Thien Thien «mer enn oppfyller kravene for å få opphold her i landet, stikk i strid med hva UNE har påstått til nå» og viser her til at «Thien har vært gift med sin mann i seks år, ikke knappe tre, slik UNE har hevdet.»

Til dette er å bemerke at de regler UNE er pålagt av Stortinget og regjeringen å følge, ikke lar det være avgjørende for å få bosettingstillatelse i Norge om søkere har vært gift i tre eller seks år. Det avgjørende er om utlendingen de siste tre år har oppholdt seg i sammenhengende i landet med oppholdstillatelse uten begrensninger og at forutsetningene for den gitte tillatelsen fortsatt er oppfylt. Den av UNEs nemndledere som har avgjort saken, har konstatert at søkeren ikke fyller disse vilkårene, idet Thien kun har oppholdt seg i Norge med tillatelse og forutsetningen om faktisk samliv med sin ektefelle i knappe 2,5 år.

Dagsavisen skriver at «det må åpenbart ha vært gjort grove saksbehandlingsfeil i denne saken» ved at «en tjenestemann som til de grader har tabbet seg ut, selv skal vurdere om hans behandling holder mål». Heller ikke her synes Dagsavisen å forholde seg til de regler våre ansatte plikter å følge i et demokratisk samfunn. Våre politiske myndigheter har bestemt at nemndlederen alene (men etter anbefaling fra andre juridisk kyndige i UNE) tar stilling til behandlingsmåten i den enkelte sak. Stortinget har avskåret enhver overprøving av slike beslutninger.

Dagsavisen hevder at de påståtte feilene er begått i et «lukket og stivbent system». UNE ble for en tid tilbake undergitt en usedvanlig omfattende ekstern evaluering, som bl.a. konkluderte slik:

«Vi har møtt en organisasjonskultur med rom for åpenhet og selvkritikk. Avgjørelsene treffes gjennomgående på grunnlag av en grundig, samvittighetsfull og forsvarlig saksbehandling. Saksbehandlingen holder gjennomgående en høy standard, både faglig og etisk. Det er ikke grunn til å tro at saker som burde vært behandlet i nemndmøter avgjøres på lavere nivå. UNE har et fortjent godt ry hva angår opplysning av sakene og synliggjøring av begrunnelser. Det er ikke funnet noe som gir grunnlag for å rette alvorlig kritikk mot UNE.»

Innlegg publisert i Dagsavisen 30.01.05 av dir. Terje Sjeggestad