Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg Utlendingsnemnda virker som forutsatt

Utlendingsnemnda virker som forutsatt

I Dagbladet 23/4 kritiseres Utlendingsnemnda (UNE) fordi mange asylsaker avgjøres uten nemndmøtebehandling. Professor Kristoffer Gjøtterud hevder at dette er i strid med tanken bak UNE, og Arild Humlen i Advokatforeningen påstår at det er et resultat av at sekretariatet i det vesentlige er rekruttert fra Justisdepartementet og UDI. Begge deler er direkte galt.

Det har aldri vært forutsatt at alle eller de fleste asylsaker skal avgjøres i nemndmøte. Om så vil bli tilfelle, avhenger av innholdet i sakene. Dette framgår uttrykkelig av utlendingsloven.

Åpenbart grunnløse klager kan i en del tilfeller avgjøres av sekretariatet. Dette kan være når klageren har søkt fra utlandet eller allerede er transportert ut fordi UDI ikke ga utsatt iverksetting i påvente av klagesaksbehandlingen. Det samme gjelder når klageren, som følge av avslag i UDI, er returnert til et trygt første asylland for å få asylsøknaden behandlet der. Hittil har sekretariatet i UNE avgjort 70 slike asylsaker, og det strider på ingen måte mot forutsetningene.

Saker som ikke kan avgjøres i sekretariatet, går videre til en nemndleder med dommerkompetanse. UNE har 17 av disse, og de fleste er rekruttert fra andre steder enn utlendingsforvaltningen. Når saken ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål, kan nemndlederen ta avgjørelsen alene. Dette har hittil skjedd i 152 asylsaker, og av disse ble UDIs vedtak omgjort i 6 tilfeller.

I saker som inneholder vesentlige tvilsspørsmål, beslutter nemndlederen å innkalle til nemndmøte med deltakelse av to nemndmedlemmer som er lekfolk, hvorav ett medlem alltid er oppnevnt etter forslag fra humanitære organisasjoner. Hittil er 54 asylsaker avgjort i slike nemndmøter.

Av disse 54 asylsakene er 10 omgjort, og det gir en omgjøringsprosent på 18,5. Fasit er altså at nemndene i mer enn 4 av 5 forelagte asylsaker har opprettholdt UDIs avslag. Vi stiller oss uforstående til at dette skulle bety at nemndlederne i UNE har lagt listen for høyt i forhold til å legge saker fram for nemndmøter.

Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda

Publisert i Dagbladet 02.05.2001