Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Kronikker og innlegg VG på villspor om UNE

VG på villspor om UNE

Av Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda

”Byråkratisk ulydighet” lyder overskriften når VGs leder 24.4. kommenterer Utlendingsnemndas (UNEs) håndtering av asylsakene til afrikanske jenter som risikerer kjønnslemlesting.

 Den følges av opplysningen om at ”UNE i forrige uke omgjorde 50 avslag på asylsøknader” der risiko for kjønnslemlesting var bakgrunnen. Avisen tilføyer: ”Dette gjorde UNE til tross for at arbeids-og inkluderingsminister Dag Terje Andersen har sagt klart fra om at faren for kjønnslemlestelse ikke skal være grunnlag for å få opphold i Norge”.

Ingenting av dette er korrekt.
De ca 50 sakene ble grundig individuelt behandlet av en rekke forskjellige fagfolk og lekfolk, de fikk forskjellige utfall, og avgjørelsene ble ikke tatt i ei apriluke i 2009, men er summen av slike saker avgjort av UNE i perioden 2005 – 2009.

Og VGs påstand om at statsråd Dag Terje Andersen mener fare for kjønnslemlesting ikke skal være grunnlag for opphold i Norge, rimer dårlig med hans uttalelse om at slik risiko er et argument for å få asyl.

Regjeringen har instruert UDI om ikke rutinemessig å vurdere risikoen for kjønnslemlesting dersom ikke problemstillingen er reist av asylsøkeren selv. UNE mener vi er rettslig forpliktet til å vurdere slik risiko for mindreårige jenter, selv om deres foreldre (noen ganger de potensielle overgriperne i disse sakene) ikke har tatt opp spørsmålet.

Dette utgjør slett ingen ”byråkratisk ulydighet”, men er uttrykk for det motsatte. Både her og i andre saker der UNE ifølge VG ”tar avgjørelser i strid med regjeringens ønsker”, opererer UNE helt i tråd med mandatet fra Stortinget, som gir UNE større frihet enn UDI.

Når VG mener at ”UNE ikke kan føre sin egen asylpolitikk, men er nødt til å rette seg etter den sittende regjerings ønsker”, er derfor vårt svar: Nei, UNE skal ikke føre, og fører heller ikke, sin egen asylpolitikk. Men det inngår i asylpolitikken at UNE skal fastsette og utvikle asylpraksis. Og her har altså Stortinget bestemt at UNE ikke skal være bundet av den til enhver tid sittende regjerings ønsker.

Innlegg av dir. Terje Sjeggestad publisert i VG 04.05.2009