Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Nyheter Midlertidig endring av prioritering

Midlertidig endring av prioritering

UNEs prioritering av saker, som har betydning for hvilken rekkefølge saker behandles i og dermed også for hvor lenge de enkelte klagerne må vente på svar, endres midlertidig fram til utgangen av 2007. Disse drøye tre månedene vil UNE fokusere mer på å få ned antallet ubehandlede saker enn på å få avgjort de sakene som har ligget lenge. Fra årsskiftet 2007/2008 vil UNE gå tilbake til sin vanlige prioritering, slik at sakenes alder igjen får sentral betydning.

Årsaken til den midlertidig endrede prioriteringen er behovet for å redusere antall ubehandlede saker. Et stort saksantall er i seg selv tidkrevende å administrere. I tillegg gjør selve ventetiden før saker skal behandles at det ofte oppstår behov for å innhente nye opplysninger eller sjekke aktualiteten til tidligere gitte opplysninger. Et behov for å bygge ned antall ubehandlede saker tilsier derfor en midlertidig konsentrasjon om å få avgjort enklere saker, inklusive saker som har et avklart og oppdatert faktagrunnlag. Det er likevel fortsatt slik at det i noen av de prioriterte saksporteføljene ligger saker fra klagere som har ventet en stund. Dette gjelder blant annet saker som har vært stilt i bero i påvente av ny forskriftsbestemmelse om betydningen av barns tilknytning, en forskrift som trådte i kraft 1. juni.

Gjennom den midlertidig endrede prioriteringen tar UNE sikte på å redusere antallet ubehandlede saker fra omlag 6000 og ned til omlag 3000 i løpet av drøye tre måneder. Ulempen vil være at en del gamle saker, som allerede har ventet uforholdsmessig lenge, vil kunne få lengre saksbehandlingstid tilsvarende den perioden det prioriteres annerledes enn vanlig. Dette er uheldig, men nødvendig. Og når antall ubehandlede saker ved årsskiftet er redusert slik formålet er, vil også saksbehandlingstiden for gamle saker kunne ha fordel av den tidsgevinst som ligger i et lavere antall saker å administrere og innhente tilleggsopplysninger i.

25.09.2007