Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser 18 uttransporterte barnefamilier har bedt om omgjøring

18 uttransporterte barnefamilier har bedt om omgjøring

I de fleste sakene er det ikke nok informasjon til at UNE kan avgjøre sakene, men familiene har gitt beskjed om at de vil ettersende informasjon.

Per 30.06.2015 har UNE mottatt 18 omgjøringsanmodninger fra barnefamilier som har blitt tvangsreturnert, og befinner seg i utlandet.

Familiene fordeler seg på 80 personer, hvorav 40 barn som har mer enn fire års oppholdstid.                                                                                                                                                        

Høy prioritet
Vi har lagt til rette for at UNEs nemnder kan avgjøre sakene fortløpende, så snart nødvendig informasjon fra familiene er mottatt. De første nemndmøtene er planlagt de kommende ukene.

Ingen saker er foreløpig avgjort.

Saksbehandlingstid
Vi tar sikte på at de fleste familiene har fått en avgjørelse innen utgangen av september. Dette avhenger av at UNE har mottatt nok informasjon til å avgjøre sakene.

Gjelder 30 familier
Den nye forskriften, som trådte i kraft 15.06.2015 gjelder 30 familier. Utlendingsmyndighetene har vært i kontakt med 25 av familiene.

Utlendingsdirektoratet (UDI) starter 6. juli sitt oppsporingsarbeid av de siste fem familiene.

En begrenset gruppe barn

Forskriften gjelder for barn som:
• befinner seg i utlandet, og
• har blitt tvangsreturnert til hjemlandet i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015, og
• har oppholdt seg i Norge i fire år eller mer.

Publisert: 02.07.2015