Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser 24 uttransporterte barnefamilier har bedt om omgjøring

24 uttransporterte barnefamilier har bedt om omgjøring

I de fleste sakene er det ikke nok informasjon til at UNE kan avgjøre sakene, men familiene har gitt beskjed om at de vil ettersende informasjon.

Per 24.07.2015 har UNE mottatt 24 omgjøringsanmodninger fra barnefamilier som har blitt tvangsreturnert, og befinner seg i utlandet.

Familiene fordeler seg på ca 90 personer, hvorav ca 50 barn som har mer enn fire års oppholdstid

Høy prioritet

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at disse sakene skal ha høyeste prioritet i UNE.

Vi har lagt til rette for at UNEs nemnder kan avgjøre sakene fortløpende, så snart nødvendig informasjon fra familiene er mottatt og sakene ellers er best mulig opplyst.

Tre av familiene har fått avgjort sine omgjøringsanmodninger, og vi tar sikte på å behandle flere saker de kommende ukene. Av de tre familiene med avgjorte saker pr. 17.07.2015, har to fått omgjort tidligere avslag og dermed fått oppholdstillatelse. For en familie er tidligere avslag opprettholdt.»

Saksbehandlingstid

Vi tar sikte på at de fleste familiene har fått en avgjørelse innen utgangen av september. Dette avhenger av at UNE har mottatt nok informasjon til å avgjøre sakene.

Gjelder 30 familier

Den nye forskriften, som trådte i kraft 15.06.2015 gjelder 30 familier. Utlendingsmyndighetene har vært i kontakt med alle 30 familier.

Utlendingsdirektoratet (UDI) startet 6. juli sitt oppsporingsarbeid av de familiene som ikke hadde tatt kontakt.

En begrenset gruppe barn

Forskriften gjelder for barn som:
• befinner seg i utlandet, og
• har blitt tvangsreturnert i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015, og
• har oppholdt seg i Norge i fire år eller mer.

Les på UDIs hjemmesider om: Retur til utsendte barnefamilier.

Redegjørelse publisert på une.no 10.07.2015. Oppdatert 28.07.2015